4.4. Escapça

Figura 14.126. Eina Escapça

Eina Escapça

L'eina Escapça s'utilitza per tallar una imatge. Afecta totes les capes de la imatge, visibles i invisibles. S'utilitza sobretot per a eliminar vores, o eliminar zones indesitjables per tal de proporcionar una àrea de treball més concentrada. És útil si necessiteu una mida d'imatge específica diferent de les dimensions originals de la imatge.

Com les eines de selecció, la nova eina Escapça s'ha millorat en la versió 2.4. Les nanses de redimensionar només redimensionen el tall del rectangle en comptes de permetre també el desplaçament. Per a moure, cal arrossegar el rectangle fent clic a l'àrea. És possible redimensionar un o dos eixos arrossegant-los cap a les vores i als cantons. La zona que s'elimina pot ser enfosquida, així es pot tenir una idea de com serà el tall final. Per a validar el tall, feu clic a dins el rectangle o premeu la tecla Retorn.

Quan el punter del ratolí té forma de creu en moviment, podeu utilitzar els cursors de fletxa del teclat per a moure el rectangle d'escapçar. Mantenir polsada la tecla Maj permet un increment de 25 píxels.

Podeu utilitzar les guies per a marcar l'àrea de tall. Assegureu-vos que l'opció VisualitzaAjusta les guies està activada.

[Nota] Nota

Podeu veure les proporcions a la barra d'estat:

4.4.1. Activació de l'eina

L'eina es pot activar de diferents maneres:

  • Des de la barra del menú imatge EinesEines de transformacióEscapça,

  • Fent clic a la icona de l'eina: a la caixa d'eines,

  • utilitzant la combinació de les tecles Maj+C.

4.4.2. Tecles de control (per defecte)

Quan es manté el clic sobre el rectangle de tall, les nanses desapareixen i

  • prement la tecla Ctrl es commuta l'opció Estendre's des del centre

  • prement la tecla Maj es commuta a l'opció Fixat, que permet fixar algunes dimensions.

4.4.3. Opcions de l'eina

Figura 14.127. Opcions de l'eina «Escapça»

Opcions de l'eina «Escapça»

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Només la capa actual

Aquesta opció farà l'efecte escapça només a la capa activa.

Permet créixer

Aquesta opció permet escapçar més enllà dels límits de la imatge (o capa), i fins i tot el llenç. Així podeu donar la mida que vulgueu a la imatge resultant. La transparència s'utilitzarà si no hi ha material per a escapçar.

Figura 14.128. Exemple per «Permetre l'engrandiment»

Exemple per «Permetre l'engrandiment»

Una imatge en un llenç gran

Exemple per «Permetre l'engrandiment»

L'opció està marcada: el rectangle del tall s'estén més enllà del llenç.

Exemple per «Permetre l'engrandiment»

La imatge resultant.


Expandeix des del centre

Quan s'activa aquesta opció, el rectangle de tall s'estén des del primer píxel premut agafat pel centre. Podeu commutar l'opció amb Ctrl mentre traceu un rectangle de tall.

Fixat

També podeu accedir a aquesta opció prement la tecla Ctrl mentre marqueu el rectangle de tall. El tall respectarà una relació de dimensions fixes entre l'amplada i l'alçada:

  • Proporcions: és l'opció per defecte. L'amplada i l'alçada mantenen la proporció que tenen en la imatge original, quan es dibuixa el rectangle de tall.

  • Amplada / Alçada: només l'Amplada o l'Alçada és fix. El valor d'aquesta dimensió pot ser definit en el quadre de text de sota. El valor per defecte és de 100 píxels.

  • Mida: l'alçada i l'amplada seran fixes. Els seus valors es poden definir en el quadre de text de sota, com per exemple «150x50». El rectangle de tall adoptarà aquests valors tan aviat com feu clic a la imatge. A la dreta, dos botons permeten seleccionar un format Paisatge (amplada) o Retrat (alçada) per al rectangle de tall.

Posició

Aquests dos quadres mostren en temps real la posició (horitzontal a l'esquerre, vertical a la dreta) des del cantó superior esquerra del rectangle de tall, es pot canviar manualment. S'especifica en píxels, però es pot canviar la unitat gràcies a la llista desplegable del botó px. Les coordenades d'origen són al cantó superior esquerre del llenç (no de la imatge).

Mida

Aquests dos quadres mostren en temps real la mida (horitzontal a l'esquerre, vertical a la dreta) del rectangle de tall, es pot canviar manualment. S'especifica en píxels, però es pot canviar la unitat gràcies a la llista desplegable del botó px.

Ressaltat

Aquesta opció commuta la foscor de la zona perifèrica pel ressaltat del rectangle de tall.

L'opacitat de la zona fosca es pot configurar amb el cursor Opacitat ressaltada.

Guies

Tots els tipus de guies es descriuen a Secció 2.2, «Selecció rectangular»

Auto encongeix

El botó auto encongeix intentarà localitzar una vora a la capa activa per a adaptar-s'hi. Aquesta opció només funciona bé amb objectes aïllats que contrasten nítidament amb el fons.

Figura 14.129. Exemple d'«Auto Encongeix»

Exemple d'«Auto Encongeix»

Una imatge amb un límit nítid i un rectangle de tall.

Exemple d'«Auto Encongeix»

Després de fer clic al botó auto encongeix, el rectangle de tall s'ha encongit per a adaptar-se els límits nets.


Encongit fusionat

Aquesta opció funciona igualment amb o sense l'auto encongeix. Utilitza la informació del píxel de totes les capes visibles, i no només de la capa activa.