Capítol 6. Obtenció d'imatges externes al GIMP

Sumari

1. Fitxers
1.1. Desa / Exporta imatges
1.2. Formats de fitxer
2. Preparació de les imatges per a la web
2.1. Imatges amb una proporció de mida/qualitat òptima
2.2. Reduint encara més la mida del fitxer
2.3. Desant imatges amb transparència

1. Fitxers

El GIMP és capaç de llegir i escriure una gran varietat de formats de fitxers gràfics. Amb l'excepció del format de fitxer XCF natiu del GIMP, la gestió dels fitxers es fa mitjançant connectors. Això fa que quan calgui sigui relativament fàcil d'ampliar el GIMP per donar suport a nous tipus de fitxers.

1.1. Desa / Exporta imatges

[Nota] Nota

Quan obríeu una imatge en versions antigues del GIMP, ja fos un JPG o PNG, la imatge mantenia el seu format i es desava en el mateix format quan premíeu Desa. Des del GIMP 2.8, totes les imatges s'importen al format XCF propi del GIMP, com a projecte nou.

Per exemple, una imatge «girasol.png» es carregarà com a «*[girasol] (imported)-1.0 (color indexat, 1 capa)». L'asterisc inicial indica que aquest fitxer s'ha canviat. Aquesta imatge es pot desar com a «girasol.xcf» utilitzant l'ordre Desa. Si necessiteu la vostra imatge en un altre format, hauríeu d'utilitzar l'ordre Exporta.

Quan heu acabat de treballar amb una imatge, en deseu els resultats. De fet, també és una bona idea desar-los en etapes intermèdies. Tanmateix, el GIMP és un programa força robust, i en poques ocasions s'hi han produït errors.

El format XCF natiu del GIMP és especial. És l'únic format que pot emmagatzemar-ho tot sobre una imatge (excepte la informació «desfer»). Aquesta és la raó per la qual només es pot desar en aquest format. Fa que el format XCF sigui especialment adequat per emmagatzemar resultats intermedis i per desar imatges que s'hauran d'obrir més tard en el GIMP.

Els fitxers XCF no són llegibles per la majoria dels programes que mostren imatges. Un cop hàgiu acabat d'editar la vostra imatge, podreu exportar-la al format que vulgueu. El GIMP admet una àmplia gamma de formats. La majoria dels formats de fitxer que es poden importar, també es poden exportar.

1.2. Formats de fitxer

Hi ha diverses ordres per desar i exportar imatges. Es troben a la secció del Menú fitxer. Hi ha més informació sobre com utilitzar-los.

El GIMP permet exportar les imatges que crea en una àmplia varietat de formats. És important saber que l'únic format capaç de desar tota la informació d'una imatge, incloent capes, transparència, etc..., és el format natiu XCF del GIMP. Cadascun dels altres formats preserva algunes propietats de la imatge i en perd unes altres. Dependrà de vosaltres que entengueu les possibilitats del format triat.

L'exportació no modifica la imatge a la pantalla i no hi ha pèrdua d'informació. Veure Exporta els fitxers.

[Nota] Nota

Quan es tanca una imatge (possiblement per a sortir del GIMP), s'avisa si la imatge és «bruta», és a dir, si s'ha modificat sense desar-se (apareix un asterisc davant del nom de la imatge).

Figura 6.1. Avís de tancada

Avís de tancada

Desar una imatge en el format XCF natiu del GIMP farà que la imatge es consideri «no bruta». Al contrari, exportar una imatge no la canviarà a «no bruta», perquè el GIMP no pot saber amb certesa que no es perdrà informació de la imatge.

1.2.1. Exporta una imatge com a GIF

Figura 6.2. El diàleg d'exportar a GIF

El diàleg d'exportar a GIF

[Avís] Avís

El format de fitxer GIF no suporta algunes propietats bàsiques de la imatge com la resolució d'impressió. Si us interessen aquestes propietats, utilitzeu un format de fitxer diferent com el PNG.

Opcions del GIF
Entrellaça

Marcar entrellaça permet que una imatge en una pàgina web es mostri progressivament mentre es descarrega. La mostra progressiva de la imatge és útil en connexions amb velocitats lentes, ja que permet interrompre la descàrrega d'imatges sense interès; avui, l'entrellaç s'utilitza poc a causa de les connexions més ràpides.

Comentari del GIF

Els comentaris del GIF només suporten caràcters ASCII de 7 bits. Si s'utilitza un altre tipus de caràcter del conjunt ASCII de 7 bits, el GIMP desarà la imatge sense comentari, i us informarà que el comentari no s'ha desat.

Opcions del GIF animat
Bucle infinit

Quan aquesta opció està marcada, l'animació es repetirà fins que la pareu.

Retard entre els fotogrames quan no s'especifica

Podeu ajustar el retard en mil·lisegons entre els fotogrames si no s'ha fet abans. En aquest cas, podeu modificar cada retard en el diàleg de les capes.

Disposició de les imatges, quan no està especificat

Si no s'ha fet abans, es pot establir com se superposen els fotogrames en el diàleg de les capes. Podeu triar entre tres opcions:

 • No importa: es pot utilitzar aquesta opció si totes les capes són opaques. Les capes se sobreescriuen amb les de baix.

 • Capes acumulatives (combina): els fotogrames previs no s'eliminen quan se'n mostra un de nou.

 • Un fotograma per capa (substitueix): els fotogrames previs s'eliminen abans de mostrar-ne un de nou.

Utilitzeu el retard introduït anteriorment per a tots els fotogrames

No cal explicació.

L'ús de l'ordre introduït anteriorment per a tots els fotogrames

No cal explicació.

1.2.2. Exporta una imatge com a HEIF/HEIC

HEIF significa format de fitxer d'imatge d'alta eficiència. També conegut com a codificació d'imatges HEIC d'alta eficiència.

Es pot emmagatzemar el doble d'informació tant en una imatge HEIF com en una imatge JPEG de la mateixa mida, donant lloc a una millor qualitat. A partir d'octubre de 2019, cap navegador admetrà HEIF de forma nativa.

Més informació a Viquipèdia.

Figura 6.3. El diàleg d'exportar a HEIF/HEIC

El diàleg d'exportar a HEIF/HEIC

Aquestes opcions són auto-explicatives.

1.2.3. Exporta com a JPEG

Els fitxers JPEG generalment tenen l'extensió .jpg, .JPG, o .jpeg. És un format àmpliament utilitzat, perquè comprimeix imatges molt eficientment, minimitzant la pèrdua de qualitat. Cap altre format no ha aconseguit el mateix nivell de compressió. Tanmateix, no suporta la transparència, ni les múltiples capes.

Figura 6.4. El diàleg d'exportar a JPEG

El diàleg d'exportar a JPEG

L'algorisme JPEG és molt complex, i implica un gran nombre d'opcions, el significat va més enllà de l'objectiu d'aquesta documentació. Tret que sigueu experts en JPEG, el paràmetre de qualitat és probablement l'únic que necessitareu ajustar.

Qualitat

En desar un fitxer en format JPEG, s'obre un diàleg que us permet ajustar el nivell de qualitat (de l'1 al 100). Tanmateix, en general, no calen valors per sobre de 95. La qualitat per defecte és 85 i generalment produeix excel·lents resultats, però és possible ajustar-ne la qualitat sense degradar la imatge de manera significativa. Podeu provar l'efecte de diferents configuracions marcant l'opció Mostra la previsualització en la finestra de la imatge en el diàleg JPEG.

[Nota] Nota

Recordeu que el nivell de qualitat JPEG té un significat diferent depenent de l'aplicació. Desar amb un nivell de qualitat de 80 en el GIMP no és necessàriament comparable amb desar-ho amb un nivell de qualitat de 80 en una altra aplicació.

Utilitza els paràmetres de qualitat de la imatge original

Si una «taula de quantificació» (informació de qualitat especial) es va adjuntar a la imatge en carregar-la, aquesta opció us permet utilitzar-la en lloc dels valors estàndards.

Si heu fet alguns canvis a la imatge, tornar a utilitzar el mateix paràmetre de qualitat donarà gairebé la mateixa qualitat i mida de fitxer que la imatge original. Això reduirà les pèrdues causades per l'algoritme de quantificació, comparat amb el que hauria estat si s'ajustés amb diferents valors.

Si els paràmetres de qualitat que es troben en el fitxer original no són millors que els paràmetres de qualitat per defecte, l'opció «Utilitza els paràmetres de qualitat de la imatge original» estarà disponible però no activada. Això assegura que sempre s'obtindrà la qualitat mínima especificada en la configuració per defecte. Si no feu grans canvis en la imatge i voleu desar-la amb la mateixa qualitat que l'original, es pot activar aquesta opció.

Mostra la previsualització en la finestra d'imatge

En marcar aquesta opció cada canvi en la qualitat (o en un altre paràmetre JPEG) es mostrarà en la pantalla de la imatge. Això no altera la imatge: la imatge tornarà al seu estat inicial quan es tanqui el diàleg JPEG.

Conserva les metadades

Si la imatge que heu carregat té metadades Exif, XMP, IPTC, es conservaran i les podreu mantenir o no quan les exporteu a JPEG.

Desa la miniatura, Desa el perfil de color

Moltes aplicacions utilitzen aquestes miniatures per a disposar d'una previsualització ràpida de la imatge.

Comentari

Podeu editar el comentari adjunt a la imatge que heu carregat o escriure’n un de nou.

Opcions avançades

Una mica d'informació sobre la configuració avançada:

Optimitza

Si s'activa aquesta opció, s'utilitzarà l'optimització dels paràmetres de codificació de l'entropia. Necessitarà més temps per a generar-se. Aquesta opció redueix la mida del fitxer mitjançant la reducció raonable del nombre de colors.

Suavitzat

La compressió JPEG crea alteracions a la imatge. Utilitzant el lliscador, es pot suavitzar la imatge fent-la més o menys difuminada. Només s'ha de triar.

Utilitzeu la codificació aritmètica

La codificació aritmètica és una forma de codificació d'entropia (un esquema de compressió de dades sense pèrdues) que des del GIMP-2.10, es pot utilitzar per exportar com a JPEG. Les imatges que utilitzen codificació aritmètica poden ser d'un 5 a un 10% més petites. Però el programari antic pot tenir problemes per obrir aquestes imatges.

Feu servir els marcadors de reinici

Els fitxers de la imatge poden incloure marcadors que permeten carregar la imatge en segments. Si una connexió s'interromp mentre es carrega la imatge en una pàgina web, la càrrega es pot reprendre des del marcador següent.

Interval (files MCU)

Les imatges JPEG s'emmagatzemen com una sèrie de tessel·les comprimides anomenades MCU (Minimum Coding Unit = Unitats de codificació mínima). Podeu definir la mida d'aquestes tessel·les (en píxels).

Progressiu

Amb aquesta opció activada, si la imatge prové d'una web de connexió lenta, baixarà a trossos de manera progressiva. L'opció progressiva per JPEG té el mateix propòsit que l'opció entrellaça del GIF, però, malauradament produeix fitxers JPEG una mica més grans.

[Nota] Nota

Tingueu en compte que alguns monitors antics (i potser altres dispositius) no poden mostrar imatges jpeg que s'han exportat amb la configuració progressiva activada (que és la predeterminada).

Sub mostreig

L'ull humà no és sensible de manera igual en tot l'espectre del color. La compressió pot utilitzar aquest fet i considerar com a idèntics píxels que l'ull humà percep com a molt propers. Hi ha tres mètodes disponibles:

 • 1x1,1x1,1x1 (millor qualitat): generalment es refereix a (4:4:4), produeix la millor qualitat, preserva bé les vores i el contrast dels colors, però la compressió és menor.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): és el sub mostreig estàndard que generalment proporciona una bona relació entre la qualitat de la imatge i la mida del fitxer. No obstant, hi ha situacions en què l'ús sense el sub mostreig (4:4:4) proporciona un increment notable de la qualitat de la imatge; per exemple, quan la imatge conté detalls fins, com un text sobre un fons uniforme o imatges amb colors plans.

 • 1x2,1x1,1x1 És semblant a (2x1,1x1,1x1), però el sub mostreig del croma es troba en una direcció horitzontal més que en una direcció vertical; com si algú girés una imatge.

 • 2x2,1x1,1x1 (fitxer lleuger): generalment es refereix a (4:1:1), produeix fitxers més petits. S'adapta a les imatges amb vores poc marcades però tendeix a desnaturalitzar els colors.

Mètode DCT

La transformació DCT (Discrete Cosine Transform) és el primer pas que realitza l'algorisme JPEG per a passar del domini espacial al de freqüències. Les opcions són «coma flotant», «enter» (per defecte), i «enter ràpid».

 • coma flotant: els càlculs del coma flotant són lleugerament més precisos que els dels nombres enters, però alhora són més lents tret que el vostre maquinari permeti fer càlculs ràpids del coma flotant. Recordeu que els càlculs del coma flotant poden variar una mica d'una màquina a una altra, mentre que els càlculs d'enters haurien de donar el mateix resultat sempre.

 • enter (per defecte): aquest mètode és més ràpid que el «coma flotant», però menys precís.

 • enter ràpid: aquest mètode és molt menys precís que els altres dos.

1.2.4. Exporta com a PNG

Figura 6.5. El diàleg «Exporta una imatge com a PNG»

El diàleg «Exporta una imatge com a PNG»

Entrellaçat

Marcar entrellaça permet que una imatge en una pàgina web es mostri progressivament mentre es descarrega. La mostra progressiva de la imatge és útil en connexions amb velocitats lentes, ja que permet interrompre la descàrrega d'imatges sense interès; avui, l'entrellaç s'utilitza poc a causa de les connexions més ràpides.

Desa el color del fons

Si la imatge té múltiples nivells de transparència, els navegadors d'Internet que només reconeixen dos nivells, utilitzaran el color del fons de la caixa d'eines que heu desat marcant aquesta opció.

Desa la gamma

La correcció de la gamma és la capacitat de corregir les diferències d'interpretació del color en els ordinadors. Es desa la informació gamma en el PNG, que reflecteix el factor gamma actual de la vostra pantalla. Les pantalles d'altres ordinadors poden compensar de manera que la imatge no sigui gaire fosca o gaire clara.

Desa el desplaçament de la capa

El PNG suporta un valor de desplaçament anomenat «oFFs chunk», que proporciona dades de la posició. Malauradament, el suport de desplaçament PNG en el GIMP no funciona, o almenys no és compatible amb altres aplicacions. No activeu els desplaçaments, deixeu que el GIMP aplani les capes abans de desar i no tindreu problemes.

Desa la resolució

Desa la resolució de la imatge, en PPP (punts per polzada).

Desa el moment de creació

Data en què es va desar el fitxer.

Desa el comentari

Podeu llegir aquest comentari a Propietats de la imatge.

Desa el valor dels colors dels píxels transparents

Quan aquesta opció està marcada, els valors del color es desen fins i tot si els píxels són completament transparents. Però això només és possible si hi ha una sola capa, i no una composició fusionada. Quan s'exporta una imatge multicapes a un format de fitxer d'una sola capa, no hi ha manera que el GIMP preservi els valors del color en els píxels transparents.

Formats de píxel

By default your PNG image is exported in a pixelformat that resembles the settings of your image in GIMP. This is usually what you want, but when you need a specific output format you can change this here to 8 or 16 bits per channel RGB or Grayscale, with or without alpha channel.

Nivell de compressió

Ja que la compressió no té pèrdua, l'únic motiu per a utilitzar un nivell de compressió inferior a 9 seria per l'ús d'un ordinador lent que necessitaria molt de temps per a comprimir un fitxer. No hi ha res a témer en la descompressió: és igual de ràpida sigui quin sigui el nivell de compressió.

Conserva les metadades

Si la imatge que heu carregat té metadades Exif, XMP, IPTC, es conservaran i les podreu mantenir o no quan les exporteu a PNG.

Desa els valors per defecte

Feu clic per a desar els paràmetres actuals. Més tard, podreu recuperar Carrega els valors per defecte.

[Nota] Nota

El format PNG suporta imatges indexades. L'ús de menys colors produeix un fitxer més lleuger; això és especialment útil per a crear imatges web; consulteu Secció 6.6, «Mode indexat».

Els ordinadors treballen amb blocs de 8 bits anomenats «Byte». Un byte permet 256 colors. Reduir el nombre de colors per sota de 256 no és útil: s'utilitzarà un byte de totes maneres i no es reduirà la mida del fitxer. A més, el format «PNG8», com el GIF, utilitza un bit per a codificar la transparència; només permet dos nivells de transparència: transparent o opac.

1.2.5. Exporta la imatge com a TIFF

Figura 6.6. El diàleg d'exportar a TIFF

El diàleg d'exportar a TIFF

Compressió

Aquesta opció us permet especificar l'algorisme utilitzat per a comprimir la imatge.

 • Cap: és ràpid i sense pèrdues, però el fitxer resultant pot ser molt gran.

 • LZW: la imatge es comprimeix utilitzant l'algorisme «Lempel-Ziv-Welch», una tècnica de compressió sense pèrdua. És eficient i ràpid. Podeu trobar més informació a [WKPD-LZW].

 • Paquets de bits: és ràpid, un esquema senzill de compressió per a la durada de la codificació de dades. Apple va introduir el format de paquets de bits amb la creació del Macpaint pel Macintosh. Un flux de dades de paquets de bits consisteix en paquets d'un byte a la capçalera seguit per les dades. (Font: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflate: és un algorisme de compressió de dades sense pèrdua, que utilitza una combinació de l'algorisme LZ77 i de la codificació Huffman. També s'utilitza en els formats de fitxer Zip, Gzip i PNG. Font: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: és un algorisme de compressió molt bo però amb pèrdues. Aquesta és la mateixa compressió que s'utilitza a les imatges JPEG. Com que té pèrdues, no l'heu d'utilitzar quan la qualitat de la imatge és important. Aquesta compressió no es pot utilitzar quan la imatge està en mode indexat.

 • CCITT grup 3 fax i CCITT grup 4 fax són uns formats en blanc i negre desenvolupats per a transferir imatges per fax.

  [Nota] Nota

  Aquestes dues opcions només es poden seleccionar si la imatge està en mode indexat i reduïda a dos colors. Utilitzeu ImatgeModeIndexat per a convertir la imatge a mode indexat. Assegureu-vos de marcar «Utilitza la paleta en blanc i negre (1-bit)».

Desa les capes

Des del GIMP-2.10.12 podeu desar les capes en exportar a TIFF. Cada capa serà una pàgina separada a la imatge TIFF.

Retalla les capes als límits de la imatge

Quan Desa les capes està marcat, aquesta opció que està activada per defecte, canviarà la mida de totes les capes a la mida de la imatge. Les imatges TIFF no poden tenir desplaçaments negatius. Aquesta opció us permet tornar a importar el TIFF sense haver de canviar la posició de les capes que tenien una mida diferent a la de la imatge de l'original.

Desa el valor dels colors dels píxels transparents

Quan està activat, els valors del color es desen fins i tot si els píxels són completament transparents.

Comentari

En aquest quadre de text, es pot introduir un comentari que estarà associat a la imatge.

Desa les dades EXIF

Quan aquesta opció està habilitada, les metadades EXIF ​​existents es desaran a la imatge TIFF exportada.

Desa les dades XMP

Quan aquesta opció està habilitada, les metadades XMP existents es desaran en la imatge TIFF exportada.

Desa les dades XMP

Quan aquesta opció està habilitada, les metadades IPTC existents es desaran a la imatge TIFF exportada.

Desa la miniatura

Quan aquesta opció està activada, es desarà una miniatura com a segona pàgina de la imatge TIFF exportada. Això també farà que certes etiquetes EXIF ​​es desin fins i tot si heu desactivat l'emmagatzematge de metadades EXIF.

Desa el perfil del color

Quan aquesta opció està activada, el perfil de color es desarà a la imatge TIFF exportada.

Desa les dades GeoTIFF

Quan aquesta opció està activada, les metadades GeoTIFF que hi havia a la imatge original es desaran a la imatge TIFF exportada.

1.2.6. Export Image as WebP

Figura 6.7. The WebP Export dialog

The WebP Export dialog

Lossless

When checked, the image will be saved in a way that keeps the original quality. This disables the Image quality and Alpha quality settings. When unchecked, the image will be saved based on the quality settings below, which may cause some loss of quality, but at a better compression ratio. This is the default.

Image quality, Alpha quality

These settings determine at what quality the image will be saved. A higher image quality usually means a larger filesize. When filesize is important you can check if a lower quality is still good enough for your purposes.

Source Type

This selects the type of image you are trying to export. Presumably this will help in deciding the best way to compress the image.

Choices are: Default, Picture for digital pictures, like portraits or inside shots, Photo for outdoor photography with natural lighting, Drawing for hand or line drawing, with high-contrast details, Icon for small-sized colorful images, and Text for images containing mostly text.

Desa les dades EXIF

When this option is enabled existing EXIF metadata will be saved in the exported image.

Desa les dades XMP

When this option is enabled existing IPTC metadata will be saved in the exported image.

Desa les dades XMP

When this option is enabled existing XMP metadata will be saved in the exported image.

Desa el perfil del color

When this option is enabled the color profile will be saved in the exported image.

Desa la miniatura

When this option is enabled a thumbnail will be saved in the exported image.

1.2.7. Exporta la imatge com a MNG

Figura 6.8. El diàleg exporta el fitxer com a MNG

El diàleg exporta el fitxer com a MNG

MNG és l'acrònim de «Multiple-Image Network Graphics».

El problema principal és que Konqueror és l'únic navegador web que reconeix el format d'animació MNG. Consulteu http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.