12.8. Cantonades arrodonides

12.8.1. Visió general

Figura 17.276. Exemple del filtre «Cantonades arrodonides»

Exemple del filtre «Cantonades arrodonides»

Imatge original

Exemple del filtre «Cantonades arrodonides»

Aplicació del filtre «Cantonades arrodonides»


Aquest filtre arrodoneix les cantonades d'una imatge, s'hi pot afegir una ombra caiguda i una capa de fons.

El filtre funciona amb imatges RGB i escala de grisos que contenen només una capa. Es crea, per defecte, una còpia de la imatge o també es pot treballar en l'original. Utilitza el color del fons actiu de la caixa d'eines per a crear la capa de fons.

12.8.2. Activa el filtre

Aquest filtre es troba en el menú FiltresDecoraCantonades arrodonides….

12.8.3. Opcions

Figura 17.277. Opcions del filtre «Cantonades arrodonides»

Opcions del filtre «Cantonades arrodonides»

Radi de la vora

Les cantonades arrodonides es fan seleccionant un quart del cercle en cada cantonada i eliminant l'àrea no coberta per aquesta selecció. El «Radi de la vora» és el radi del cercle.

En l'exemple de baix, el filtre s'aplica a una imatge de 100x100 píxels, variant el radi de la vora. Per a un radi = 50, els quatre quadrants formen un cercle amb un diàmetre = 100, que encaixa en el contorn de la imatge original. Un radi més gran de 50 és possible, però mireu el que passa…

Figura 17.278. Exemples del radi de la vora

Exemples del radi de la vora

Una imatge de 100x100 píxels, radi de la vora: 15 (per defecte).

Exemples del radi de la vora

Radi de la vora: 35.

Exemples del radi de la vora

Radi de la vora: 50.

Exemples del radi de la vora

Radi de la vora: 65. Ai!


Afegeix una ombra caiguda

Quan aquesta opció està marcada, el filtre projecta una ombra darrera de la imatge.

Desplaçament de l'ombra X/Y

El desplaçament X i Y determina on se situarà l'ombra en relació a la imatge. Els desplaçaments es mesuren en píxels. Els valors alts fan que l'ombra sembli lluny de la imatge, i els valors baixos fan que sembli propera.

Figura 17.279. Exemples de desplaçament de l'ombra

Exemples de desplaçament de l'ombra

Desplaçament X de l'ombra: 8, desplaçament Y: 8 (per defecte).

Exemples de desplaçament de l'ombra

Desplaçament X de l'ombra: 16, desplaçament Y: 4.


Recordeu que els desplaçaments de l'ombra, igual que el radi de desenfoc, es limiten a l'àrea del fons.

Radi del difuminat

Quan Afegiu una ombra caiguda, es pot seleccionar un radi de desenfoc que utilitzarà el filtre Ombra caiguda . La imatge s'engrandirà en dues dimensions depenent del radi de desenfoc i dels desplaçaments de l'ombra.

Afegeix un fons

Aquesta opció està activada per defecte. El filtre hi afegirà una capa de fons sota la capa existent, farcida amb el color del fons actiu. La mida d'aquesta nova capa depèn del radi de desenfoc i dels desplaçaments de l'ombra.

Treballa en una còpia

Si està marcada, el filtre crea una nova finestra que conté una còpia de la imatge. La imatge original romandrà sense canvis.