12. Paletes

Una paleta és una col·lecció de colors discrets. En el GIMP, s'utilitzen les paletes principalment per a dos propòsits:

En realitat, cap d'aquestes funcions no és d'ús ampli en el GIMP: és possible fer coses prou sofisticades en el GIMP sense necessitat de fer servir les paletes. Així i tot, són una facilitat que un usuari avançat pot aprofitar. Fins i tot un usuari intermedi pot obtenir avantatges en algunes ocasions, per exemple treballant amb fitxers GIF.

Figura 7.29. El diàleg Paletes

El diàleg Paletes

Quan instal·leu el GIMP, aquest ve proveït amb desenes de paletes predefinides, a les quals podeu agregar-ne de noves. Algunes de les paletes predefinides són molt útils, com per exemple la paleta «Web», que conté un conjunt de colors considerats «segurs per a la web»; altres paletes predefinides semblen haver estat triades capritxosament. Podeu accedir a totes les paletes disponibles des del diàleg de paletes. Aquest és, a més, el punt de partida si voleu crear una paleta nova.

Figura 7.30. Editor de la paleta

Editor de la paleta

Fent doble clic en el diàleg de paletes apareix l'Editor de la paleta, mostrant els colors de la paleta triada. Podeu usar-la per pintar amb la paleta: fent clic sobre un color el selecciona com el color del primer pla del GIMP, i es mostra a l'àrea de color de la caixa d'eines. Si es manté pressionada la tecla Ctrl mentre es fa clic sobre el color, se selecciona com el color del fons del GIMP amb el color en què feu clic.

A més, com indica el seu nom, podeu usar l'editor de paletes per canviar-ne els colors, sempre que es tracti d'una paleta que hàgiu creat vosaltres mateixos. No podeu editar les paletes proporcionades pel GIMP; no obstant això, podeu duplicar-les i després editar-ne les còpies.

Les paletes que creeu mitjançant l'editor de paleta es desen automàticament en sortir del GIMP, a la carpeta paletes de la vostra carpeta personal del GIMP. Els fitxers de la paleta que es trobin en aquesta carpeta, o en el directori paletes del sistema que es crea quan instal·leu el GIMP, es carreguen automàticament i es mostren en el diàleg de paletes la pròxima vegada que inicieu el GIMP, i es disposen en el diàleg Paletes. Podeu afegir altres carpetes al camí de cerca de paletes, en la pàgina carpetes de paleta del diàleg de preferències.

Les paletes del GIMP es desen en fitxers amb un format especial, amb l'extensió .gpl. És un format molt simple, i es tracta de fitxers de text ASCII, així que si obteniu paletes d'altres fonts i desitgeu usar-les en el GIMP, no és gaire difícil convertir-les: podeu donar un cop d'ull a qualsevol fitxer .gpl i veureu què s'ha de fer.

12.1. Mapa de colors

El GIMP fa ús de dos tipus de paletes, i això pot induir a confusió. El tipus més notable és el que apareix en el diàleg de paletes: són les paletes que existeixen independentment en qualsevol imatge. El segon tipus són les paletes indexades, que conformen el mapa de colors de les imatges indexades. Cada imatge indexada té la seva paleta indexada pròpia, que defineix el conjunt de colors possibles d'aquesta: la quantitat màxima de colors admissibles en una paleta indexada és de 256. Aquestes paletes es denominen «indexades» perquè cada color està associat a un nombre índex. (En realitat els colors de les paletes ordinàries també estan numerats, però això no té cap significat funcional.)

Figura 7.31. El diàleg mapa de colors

El diàleg mapa de colors

El mapa de colors d'una imatge indexada es mostra en el diàleg de paleta indexada, que no s'ha de confondre amb el diàleg de paletes. El diàleg de paletes mostra una llista de totes les paletes disponibles. El diàleg de mapa de colors mostra el mapa de colors de la imatge activa, si es tracta d'una imatge indexada; altrament, no mostra res.

No obstant això, podeu crear una paleta comuna a partir dels colors d'una imatge indexada; en realitat es pot fer a partir de qualsevol imatge. Per fer-ho, trieu Importa paleta des del menú que apareix en fer clic amb el botó dret en el diàleg de paletes: s'obre un nou diàleg amb diverses opcions, inclosa la d'importar la paleta des d'una imatge. (També podeu importar qualsevol dels degradats del GIMP com a paleta.) Aquesta possibilitat és important si voleu crear un conjunt d'imatges indexades que emprin el mateix conjunt de colors.

Quan convertiu una imatge al mode indexat, gran part del procés consisteix en la creació d'una paleta indexada per a la imatge. La manera en què això es fa es detalla a Secció 6.6, «Mode indexat». Breument, s'ofereixen diversos mètodes, un dels quals us permet utilitzar una paleta ordinària del diàleg de paletes.

Per tant, les paletes normals es poden transformar en paletes indexades convertint la imatge al mode indexat, i les paletes indexades es poden transformar en paletes normals important-les en el diàleg de paletes.

Figura 7.32. Diàleg de mapa de colors (1) i diàleg de paletes (2)

Diàleg de mapa de colors (1) i diàleg de paletes (2)