7.32. El submenú «Transparència» del menú «Capes»

Figura 16.119. El submenú «Transparència» del menú «Capes»

El submenú «Transparència» del menú «Capes»

El submenú Transparència conté ordres que utilitzen o afecten el canal alfa de la capa activa.

7.32.1. Activació del submenú

  • Accediu a aquest submenú des del menú de la imatge CapesTransparència.

7.32.2. El contingut del submenú «Transparència»

El submenú Transparència conté les ordres següents: