8.54. Posteritza

Aquesta eina està dissenyada per valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

8.54.1. Activar l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsPosteritza…

8.54.2. Opcions

Figura 16.239. Opcions de l'eina Posteritza

Opcions de l'eina Posteritza

Nivells de posteritzat

Here, level means number of colors per channel .

This slider and the input boxes with arrow-heads allow you to set the number of levels (2-256) in each RGB channel that the tool will use to describe the active layer. The maximum total number of colors is the combination of these levels. A level to 3 will give 33 = 27 colors.

Previsualitza

La casella de previsualització permet renderitzar els canvis en el llenç per a l'avaluació immediata.

8.54.3. Exemple

Original image. The Colorcube Analysis shows a great number of colors.

Original image posterized in 3 levels. The Colorcube Analysis shows 11 colors (less than the possible number 27).