8.54. Posteritza

Aquesta eina està dissenyada per a valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

8.54.1. Activa l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsPosteritza…

8.54.2. Opcions

Figura 16.246. Opcions de l'eina Posteritza

Opcions de l'eina Posteritza

Nivells de posteritzat

Aquí, «nivell» significa «nombre de colors per canal».

Aquest lliscador i les caselles d'entrada amb puntes de fletxa permeten que s'estableixin el nombre de nivells (2-256) a cada canal RGB que l'eina utilitzarà per a descriure la capa activa. El nombre total de colors és la combinació d'aquests nivells. Un nivell 3 donarà 33 = 27 colors.

Previsualitza

La casella de previsualització permet renderitzar els canvis en el llenç per a l'avaluació immediata.

8.54.3. Exemple

Imatge original. L'anàlisi del Cub de colors mostra un gran nombre de colors.

Imatge original posteritzada en 3 nivells. L'anàlisi del Cub de colors mostra 11 colors (menys que el possible número 27).