8.3. Posteritza

Aquesta eina està dissenyada per valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

8.3.1. Activar l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsPosteritza…

8.3.2. Opcions

Figura 16.139. Opcions de l'eina Posteritza

Opcions de l'eina Posteritza

Nivells de posteritzat

Aquest lliscador i les caselles d'entrada amb puntes de fletxa permeten que s'estableixin el nombre de nivells (2-256) a cada canal RGB que l'eina utilitzarà per descriure la capa activa. El nombre total de colors és la combinació d'aquests nivells. Un nivell 3 donarà 23 = 8 colors.

Previsualitza

La casella de previsualització permet renderitzar els canvis en el llenç per a l'avaluació immediata.

8.3.3. Exemple

Figura 16.140. Exemple per l'eina Posteriza

Exemple per l'eina Posteriza

Imatge posteritzada a 4 nivells. L'histograma mostra 4 nivells i 10 colors, també hi ha el blanc i negre.