4.8. Perspectiva

Figura 14.139. Eina Perspectiva

Eina Perspectiva

L'eina Perspectiva s'utilitza per a canviar la perspectiva de la capa activa, el contingut d'una selecció, o la perspectiva d'un camí. En fer clic a la imatge, en funció del que s'hagi triat a la previsualització, apareix al voltant de la selecció un marc rectangular o quadrícula (o a tota la capa si no hi ha selecció), amb una nansa en cadascun dels quatre cantons; per moure-les feu clic i arrossegueu, i així modifiqueu la perspectiva. Al mateix temps apareix una finestra Informació de transformació que permet validar la transformació. Al centre de l'element hi ha el cercle que permet moure'l fent clic i arrossegant.

[Nota] Nota

Aquesta eina no és en realitat una eina de perspectiva, ja que no n'imposa les regles. Més aviat és una eina de distorsió.

4.8.1. Activació de l’eina

Podeu accedir a l'eina perspectiva de diferents maneres:

  • Des de la barra del menú de la imatge Eines/ Eina TransformacióPerspectiva,

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • Utilitzant la combinació de les tecles Maj+P.

4.8.2. Opcions

Figura 14.140. Opcions de l'eina Perspectiva

Opcions de l'eina Perspectiva

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

Constrain handles (Shift)

Constrain handles to move along edges and diagonal.

Around center (Ctrl)

Transform around the center point.

4.8.3. The Shear adjustment dialog

Figura 14.141. The Shear adjustment dialog

The Shear adjustment dialog

Matriu

La finestra d'informació proporciona una representació matemàtica de la transformació de perspectiva. Podeu trobar més informació sobre les matrius a Wikipedia.

Readjust button

With this button, new in GIMP-2.10.10, you can readjust transform handles based on the current zoom level.