4.8. Perspectiva

Figura 14.141. Eina Perspectiva

Eina Perspectiva

L'eina Perspectiva s'utilitza per a canviar la perspectiva de la capa activa, el contingut d'una selecció, o la perspectiva d'un camí. En fer clic a la imatge, en funció del que s'hagi triat a la previsualització, apareix al voltant de la selecció un marc rectangular o quadrícula (o a tota la capa si no hi ha selecció), amb una nansa en cadascun dels quatre cantons; per moure-les feu clic i arrossegueu, i així modifiqueu la perspectiva. Al mateix temps apareix una finestra Informació de transformació que permet validar la transformació. Al centre de l'element hi ha el cercle que permet moure'l fent clic i arrossegant.

[Nota] Nota

Aquesta eina no és en realitat una eina de perspectiva, ja que no n'imposa les regles. Més aviat és una eina de distorsió.

4.8.1. Activació de l’eina

Podeu accedir a l'eina perspectiva de diferents maneres:

  • Des de la barra del menú de la imatge Eines/ Eina TransformacióPerspectiva,

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • Utilitzant la combinació de les tecles Maj+P.

4.8.2. Opcions

Figura 14.142. Opcions de l'eina Perspectiva

Opcions de l'eina Perspectiva

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transformació; Interpolació; Direcció, Retallat; Previsualització; Guies
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

4.8.3. Finestra d'informació per la transformació de la perspectiva

Figura 14.143. La finestra d'informació de l'eina Perspectiva

La finestra d'informació de l'eina Perspectiva

Matriu

La finestra d'informació proporciona una representació matemàtica de la transformació de perspectiva. Podeu trobar més informació sobre les matrius a Wikipedia.