3.17. Omple amb el patró

L'ordre Omple amb el patró omple la selecció de la imatge amb el patró que es mostra en l'àrea Pinzell/Patró/Degradat de la caixa d'eines. El patró també es mostra a l'esquerra del menú d'entrada. Si algunes de les àrees de la imatge estan seleccionades parcialment (per exemple, perquè s'ha difuminat la selecció), queden omplertes en proporció a l'àrea seleccionada.

Podeu escollir un altre patró fent servir el diàleg de Patró.

[Nota] Nota

Nota: si no hi ha res seleccionat, s'omple tota la capa activa.

3.17.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: EditaOmple amb el patró,

  • o amb la drecera de teclat Ctrl+;.