Nom

Eina Ampliació — Referència de tecles pel submenú Ampliació

Eina Ampliació

clic

Amplia

Ctrl + clic

Redueix

arrossegament del ratolí

Amplia l'àrea