Nom

Eina Lupa — Referència de tecles pel submenú Ampliació

Eina Lupa

clic

Amplia

Ctrl + clic

Redueix

arrossega del ratolí

Amplia l'àrea