11.5. Mosaic de vidre

11.5.1. Panoràmica

Figura 17.205. La mateixa imatge, abans i després d'aplicar l'efecte mosaic de vidre.

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar l'efecte mosaic de vidre.

Imatge original

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar l'efecte mosaic de vidre.

Filtre «Mosaic de vidre» aplicat


Després d'aplicar aquest filtre, la capa o selecció activa es realitza a través d'una paret de totxos de vidre.

11.5.2. Activa el filtre

El filtre es pot trobar a FiltresArtísticMosaic de vidre...

11.5.3. Opcions

Figura 17.206. Opcions del filtre «Mosaic de vidre»

Opcions del filtre «Mosaic de vidre»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Amplada de les tessel·les, Alçada de les tessel·les

Estableix l'amplada i la longitud de la tessel·la (10-50 píxels).

Per defecte, l'amplada i l'alçada s'enllacen, s'indica amb el símbol de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Si voleu definir l'amplada i l'alçada per separat, feu clic a la cadena per a desenllaçar-los.