13. Filtres mapa

13.1. Introducció

Els filtres de Mapa utilitzen un objecte anomenat mapa per modificar una imatge: projecta la imatge a l'objecte. Així, podeu crear efectes 3D cartografiant la imatge a una altra imatge en relleu (filtre Mapa de relleu) o en una esfera (filtre Projecta sobre un objecte). També podeu projectar una part de la imatge en la mateixa imatge (filtres Il·lusió òptica i Mosaic sense juntures), corbar un text en una corba (filtre Desplaça)...