4.6. Trobar informació sobre la imatge

Figura 3.30. Trobar informació

Trobar informació

Quan us calgui trobar informació sobre la imatge, feu servir ImatgePropietats de la imatge per obrir el diàleg «Propietats de la imatge», que conté informació sobre la mida, la resolució, el mode de la imatge i molt més.

Figura 3.31. Diàleg «Propietats de la imatge»

Diàleg «Propietats de la imatge»