4.6. Trobar informació sobre la imatge

Figura 3.30. Trobar informació

Trobar informació

Quan us calgui trobar informació sobre la imatge, feu servir ImatgePropietats de la imatge per a obrir el diàleg «Propietats de la imatge», que conté informació sobre la mida, la resolució, el mode de la imatge i molt més.

Figura 3.31. Diàleg «Propietats de la imatge»

Diàleg «Propietats de la imatge»