13.13. Rajola

13.13.1. Resum

Figura 17.310. La mateixa imatge, abans i després d'aplicar el filtre enrajolar

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar el filtre enrajolar

Imatge original

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar el filtre enrajolar

(S'ha reduït intencionadament la mida de la imatge)


Aquest filtre fa diverses còpies de la imatge original, en una mida igual o reduïda, en una imatge (nova) més gran.

13.13.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMapaEnrajolar….

13.13.3. Opcions

Figura 17.311. Opcions del filtre Enrajolar

Opcions del filtre Enrajolar

Nova mida de la rajola

Amplada, Alçada

Les caselles d'entrada i les fletxes permeten introduir les dimensions de la nova imatge. Ambdues direccions estan enllaçades amb una cadena . Podeu fer-les independents trencant la cadena. Podeu triar una altra unitat diferent del píxel pitjant el botó de la llista desplegable.

La nova imatge ha de ser més gran que l'original. Altrament, només n'obtindreu una mostra de la imatge original. Trieu dimensions que siguin múltiples de la mida original si no voleu tenir rajoles truncades.

Crea una imatge nova

Pel vostre interès mantingueu aquesta opció marcada per evitar modificar la imatge original.