4.2. Suavitza les vores

4.2.1. Resum

Aquest filtre redueix l'efecte àlies (consulteu Suavitza les vores) utilitzant l'algorisme d'extrapolació de vores Scale3X.

Scale3X deriva d'Scale2X, que és un efecte gràfic per a incrementar la mida dels mapes de bits petits endevinant els píxels perduts sense recórrer a la interpolació de píxels ni desenfocar les imatges. [11]Scale2X es va desenvolupar originalment per a millorar la qualitat dels jocs antics d'arcade i d'equips amb una resolució de vídeo baixa, es jugaven en televisors, monitors Arcade i pantalles LCD.[12]

El filtre Suavitza les vores funciona de la següent manera:

Per a cada píxel,

  1. el filtre estén el píxel original en 9(3x3) píxels nous segons l'algorisme Scale3X, utilitzant els colors del píxel i 8 píxels adjacents (extrapolació);

  2. llavors el filtre submostreja els píxels nous en un píxel de mitjana.

4.2.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraSuavitza les vores.

4.2.3. Exemples

Els següents exemples il·lustren l'efecte en alguns patrons. Els quadres petits tenen la mida d'un píxel (ampliació 16:1).

Imatge original (ampliació 16:1)

«Suavitza les vores» aplicat (ampliació 16:1)