9.3. Mapa de distància

9.3.1. Panoràmica

Cada píxel de la imatge se substitueix per un valor gris depenent de la distància fins al píxel obstacle més proper, generalment un píxel del límit. Es poden utilitzar diferents mètodes per a calcular la distància.

9.3.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresGenèricMapa de distància….

9.3.3. Opcions

Figura 17.181. Opcions del «Mapa de distància»

Opcions del «Mapa de distància»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mètric

«Mètric» és un terme de topologia. Hi ha tres mètodes disponibles:

  • Euclidean default: the distance is a straight line.

  • Manhattan: la distància és la suma de les distàncies unidimensionals al llarg dels eixos X i Y.

  • Chebyshev: la distància és el màxim de les distàncies unidimensionals al llarg dels eixos X i Y.

Edge handling

This defines how areas outside the input are considered when calculating distance. Choices are: Below threshold and Above threshold.

Llindar baix

El valor per defecte és 0. Si s'augmenta aquest valor, se seleccionaran píxels de més lleugeresa

Imatge original per exemple. El llindar baix s'incrementarà progressivament. Lluminositat: vermell fosc = 0,070; vermell brillant = 0,223; verd = 0,133

Figura 17.182. Exemples de «Llindar baix»

Exemples de «Llindar baix»

Llindar baix = 0: només són visibles les distàncies dels límits.

Exemples de «Llindar baix»

Llindar baix = 0,070: apareix el cercle «vermell fosc».

Exemples de «Llindar baix»

Llindar baix = 0,133: apareix el cercle «verd».

Exemples de «Llindar baix»

Llindar baix = 0,223: apareix el cercle «vermell brillant».


Llindar alt

El valor per defecte és 1. Disminuir-lo provoca un resultat més fosc.

Mitjana de l'escala de grisos

Nombre de càlculs per a una mitjana en escala de grisos.

Normalitza

Aquesta opció està marcada per defecte. Si la desactiveu, no es crea cap difuminat.

Figura 17.183. Exemples de «Normalitza»

Exemples de «Normalitza»

Opció de normalització marcada.

Exemples de «Normalitza»

Opció de normalització no marcada.


9.3.4. Utilitzant el filtre Mapa de distància

Cerqueu un exemple utilitzant el filtre Mapa de distància en el processament d'imatges...