Apèndix C. Com contribuir?

Sumari

1. Prerequisits
1.1. Join Discourse
1.2. Crea una còpia de treball local del codi
1.3. Instal·lant el vostre sandbox
1.4. La carpeta gimp-help
2. Flux de treball
2.1. Escriptura
2.2. Validació
2.3. Imatges
2.4. Crea fitxers HTML
2.5. Enviant els vostres fitxers
3. Annexos
4. Treballant amb Windows

Us donem la benvinguda a l'equip d'ajuda del GIMP!

Aquest programa d'aprenentatge és per a escriure documentació. Si voleu traduir la documentació o la interfície d'usuari, aneu a "https://l10n.gnome.org/teams/xx" on «xx» és el vostre codi de llenguatge: el codi de llenguatge ISO 639-1 es pot trobar a http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.

1. Prerequisits

1.1. Join Discourse

You can join Gnome's Discourse server and subscribe to the gimp and documentation tags. Please, feel free to ask questions. If you do, remember to set the relevant tags, or we may not see the message.

1.2. Crea una còpia de treball local del codi

El manual d'ajuda del GIMP està ubicat en un dipòsit central, a https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help. Crea una còpia local del dipòsit per a assegurar-se que tothom pot treballar independentment sense que la seva feina es confongui amb la dels altres col·laboradors.

Com a principiants, podeu accedir al dipòsit git de manera anònima (sense un compte). Obriu un terminal i escriviu: git clone https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help.git .

Si teniu un compte GNOME, l'ordre és: git clone git@gitlab.gnome.org:GNOME/gimp-help.git .

Això crearà una «gimp-help» carpeta en el vostre directori actual. Sigueu pacients! És una baixada de 700 MB.

1.3. Instal·lant el vostre sandbox

Després de baixar-vos una còpia local, executeu: cd gimp-help llavors ./autogen.sh --without-gimp ALL_LINGUAS="en xx".

Quan executeu ./autogen.sh, us podeu adonar que no trobeu alguns paquets informàtics, per exemple «revisa el dblatex... no». La majoria d'ells estan relacionats amb els fitxers PDF i podeu haver-los instal·lat abans d'executar-los ./autogen.sh si voleu crear fitxers PDF.

1.4. La carpeta gimp-help

El manual d'ús del GIMP es manté en els fitxers xml de la carpeta «src». Utilitzeu aquests fitxers xml per a treballar.