8.40. Mapa del degradat

8.40.1. Resum

Figura 16.225. Exemple de mapa del degradat

Exemple de mapa del degradat

Exemple de mapatge de degradat. A dalt: imatge original. Al mig: un degradat. A baix: resultat de l'aplicació del degradat a la imatge original amb el filtre Mapa del degradat.


Aquest filtre utilitza el degradat actiu, tal com es mostra en l'àrea pinzells/patrons/degradats de la caixa d'eines, per a acolorir la capa activa o la selecció de la imatge a la qual s'aplica el filtre. Per a utilitzar-lo, seleccioneu un degradat del diàleg dels degradats, seleccioneu la part de la imatge que voleu alterar i activeu el filtre. El filtre s'activa automàticament, sense mostrar cap diàleg ni demanar cap entrada. Utilitza les intensitats de color (0-255) de la imatge, mapejant els píxels més foscos amb el color de l'esquerra del degradat i els més clars amb els colors de la dreta. Els valors intermedis se seleccionen dels colors intermedis corresponents.

8.40.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú de la imatge: ColorsMapaMapa de degradat.