6.17. Mida del llenç

El «llenç» és la part visible de la imatge. Per defecte, la mida del llenç coincideix amb la mida de les capes. L'ordre Mida del llenç… obre el diàleg «Defineix la mida del llenç de la imatge», que permet engrandir o reduir-ne la mida. Podeu modificar la mida de les capes. Si engrandiu el llenç, es crea espai lliure al voltant dels continguts de la imatge. Si el reduïu, la part visible es retalla, tot i que les capes encara s'estenen més enllà de la vora del llenç.

Quan reduïu la mida del llenç, el nou llenç apareix resseguit d'una vora negativa a la previsualització. El punter del ratolí és una creu de moviment: feu clic i arrossegueu per a moure la imatge amb relació amb aquest marc.

6.17.1. Activació de l'ordre

 • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeMida de la imatge.

6.17.2. Descripció del diàleg «Configura la mida del llenç de la imatge»

Figura 16.74. Diàleg «Configura la mida del llenç de la imatge»

Diàleg «Configura la mida del llenç de la imatge»

Mida del llenç

Amplada; alçada

Podeu definir l'Amplada i l'Alçada del llenç. Les unitats per defecte són píxels, però podeu triar-ne d'altres com ara percentatges, si voleu definir les noves dimensions en relació amb les dimensions actuals. Si la cadena de la dreta de l'alçada i l'amplada no està trencada, ambdós mantenen la mateixa mida relativa, és a dir, si es canvia un dels valors, l'altre també canvia el valor corresponent. Si es trenca la cadena fent-hi clic, l'amplada i l'alçada es poden ajustar per separat.

Independentment de les unitats utilitzades, la informació sobre la mida en píxels i la resolució actual es mostra sota els camps Amplada i Alçada. No podeu canviar la resolució en el diàleg Mida de la imatge; si voleu fer-ho, utilitzeu el diàleg Mida d'impressió.

Desplaçament

Els valors de Desplaçament s'utilitzen per a col·locar la imatge (no la capa activa) al llenç. Podeu veure la mida i el contingut del llenç a la previsualització de la finestra de diàleg. Si el llenç és més petit que la imatge, la finestra de diàleg el mostra en un marc amb una vora fina i negativa.

X ; Y

X i Y especifiquen les coordenades del cantó superior esquerra de la imatge en relació amb el cantó superior esquerre del llenç. Són negatius si el llenç és més petit que la imatge. Podeu col·locar la imatge de diferents maneres (sense que les coordenades sobrepassin les vores del llenç):

 • fent clic i arrossegant la imatge,

 • introduint valors als quadres de text X i Y,

 • fent clic a les puntes de fletxa petites, la qual cosa incrementa el valor en un píxel (unitat).

 • I si el centre d'atenció és en un quadre de text, podeu utilitzar les fletxes del teclat Fletxa amunt i Fletxa avall per a canviar en un píxel (unitat) o Re Pàg i Av Pàg per a canviar el valor en deu píxels (unitats).

Capes
 • Redimensiona les capes: aquesta llista desplegable us ofereix diverses possibilitats:

  Figura 16.75. Llista de redimensionament de capes

  Llista de redimensionament de capes


  • Cap: l'opció per defecte. No es redimensiona cap capa, només el llenç.

  • Totes les capes: es redimensionen totes les capes a la mida del llenç.

  • Capes amb mida d'imatge: només les capes amb la mateixa mida que la imatge es canvien a la mida del llenç.

  • Totes les capes visibles: només les capes visibles del diàleg Capes marcades amb la icona es canvien a la mida del llenç.

  • Totes les capes amb cadenat: només les capes amb cadenat del diàleg Capes i marcades amb la icona es canvien a la mida del llenç.

 • Omple amb: podeu omplir les capes de mida reduïda amb Transparència (predeterminada) , Color del fons, Color del primer pla, Blanc, Patró.

 • Redimensiona les capes de text: si es redimensionen les capes de text no es podran modificar.

Centra

El botó Centra us permet centrar la imatge al llenç. Si feu clic al botó Centra, els valors de desplaçament es calculen automàticament i es mostren en els quadres de text.

[Nota] Nota

Si feu clic al botó Redimensiona, el llenç canvia de mida, però la informació dels píxels i l'escala de dibuix de la imatge es mantenen intactes.

Si les capes de la imatge no s'han estès més enllà de les vores del llenç abans d'haver-ne canviat la mida, significa que no hi ha capes a la part del llenç que s'han afegit per mitjà de la redimensió. Per tant, aquesta part del llenç és transparent, es mostra amb un patró quadriculat i no està disponible per a pintar. Podeu aplanar la imatge —en aquest cas obtindreu una imatge amb una sola capa que s'ajusta al llenç amb exactitud—, o bé podeu utilitzar l'ordre Capa a la mida de la selecció per a redimensionar únicament la capa activa, sense canviar-ne cap més. També podeu crear una nova capa i omplir-la amb el fons que vulgueu. D'aquesta manera, creeu un «Passe-partout» digital, és a dir, una mena de marc de vidre amb un revers extraïble per a incloure-hi una fotografia.

6.17.3. Exemple

Figura 16.76. Imatge original

Imatge original

Hem començat amb una capa verda de fons de 100x100 píxels, que defineix un llenç per defecte que té les mateixes dimensions. Tot seguit hem afegit una nova capa vermella de 80x80 píxels. Els límits de la capa activa estan marcats amb una línia de punts negres i vermells. La capa vermella no ocupa tot el llenç; la part buida és transparent. El color del fons de la Caixa d'eines és el groc.


Figura 16.77. Ampliació del llenç (sense canvis a les capes)

Ampliació del llenç (sense canvis a les capes)

El llenç s'ha ampliat a 120x120 píxels. La mida de les capes no ha patit canvis. La part buida del llenç és transparent.


Figura 16.78. Ampliació del llenç (canvis a totes les capes)

Ampliació del llenç (canvis a totes les capes)

El llenç s'ha ampliat a 120x120 píxels. Totes les capes s'han ampliat a la mida del llenç. Veiem que el límit de la capa vermella es fon amb la vora de la imatge. La part afegida, no dibuixada, és transparent en la capa vermella i groga (color de fons de la caixa d'eines) en la capa verda del fons.


6.17.4. Per a què serveix la mida del llenç?

Si voleu afegir més coses a la vostra imatge, amplieu la mida del llenç, afegiu una nova capa que tingui la mateixa mida i, tot seguit, pinteu-la. Això és el contrari d'escapçar.

També podeu utilitzar aquesta ordre per a escapçar una imatge:

Figura 16.79. Redimensió del llenç

Redimensió del llenç

Feu clic a la cadena del costat de les entrades Amplada i Alçada per a desenllaçar les dimensions. Si modifiqueu aquestes dimensions i moveu la imatge contra el llenç, podeu escapçar la part de la imatge que vulgueu. Feu clic al botó Centra i després a Redimensiona.

Figura 16.80. Imatge escapçada

Imatge escapçada

[Nota] Nota

L'eina Escapça és més fàcil d'utilitzar.