9. Varia la mida del pinzell

Des del GIMP 2.4, tots els pinzells tenen una mida variable.

9.1. Com variar la mida d'un pinzell

Podeu variar la mida del pinzell de tres maneres:

  1. Utilitzant el lliscador Mida de les opcions de l'eina. Les eines: llapis, pinzell, goma d'esborrar, aerògraf, clona, cicatritza, clona en perspectiva», difumina/ressalta i aclareix/crema tenen un lliscador per a variar la mida del pinzell.

    Figura 7.20. El lliscador de la mida

    El lliscador de la mida

  2. Programant la roda del ratolí:

    1. En la finestra principal del GIMP, premeu EditaPreferències.

    2. En la columna esquerra de la finestra nova, seleccioneu Dispositius d'entradaControladors d'entrada.

    3. Podeu veure els Controladors d'entrada addicionals, amb dues columnes: Controladors disponibles i Controladors actius.

      En la columna Controladors actius, feu doble clic en el botó Roda principal del ratolí.

    4. Llavors, podeu veure una finestra nova: Configura el controlador d'entrada.

      En la columna esquerra Esdeveniment, feu clic a Scroll Up per a ressaltar-la.

    5. Feu clic al botó Edició (en el part inferior del mig de la llista).

    6. Podeu veure la finestra Selecciona l'acció per l'esdeveniment del controlador.

      Desplegueu l'element Eines, fent clic en el triangle petit de l'esquerra.

    7. En la columna esquerra Acció, feu clic a Increase Brush Scale per a ressaltar-lo, a continuació, feu clic sobre el botó D'acord.

    8. Ara, davant d'Scroll Up es mostra tools-paint-brush-scale-increase.

    9. Tanqueu la finestra.

    10. Amb el mateix mètode, programeu Scroll Down amb Decrease Brush Scale.

    11. No oblideu fer clic al botó D'acord en la finestra principal de Preferències.

    Després d'aquestes explicacions una mica llargues, podeu utilitzar la roda del ratolí per a variar-ne la mida. Per exemple, trieu l'eina llapis amb el pinzell «Cercle». Situeu el punter en la finestra de la imatge, si utilitzeu la roda del ratolí en les dues direccions podreu veure el «Cercle» encongint-se o estirant-se.

  3. Podeu programar els cursors «Amunt» i «Avall» del teclat (al costat del teclat numèric).

    El mètode és similar al de la roda del ratolí. Les úniques diferències són:

    • En la columna Controladors actius, feu doble clic al Main Keyboard.

    • En la columna Esdeveniment, premeu Cursor Up per a la primera tecla, i Cursor Down per a la segona tecla.

    • Després, utilitzeu els dos cursors (fletxa a dalt i fletxa a baix) i el resultat és el mateix que el de la roda del ratolí.