5.3. Diàleg d'estat dels dispositius

Figura 15.80. El diàleg d'«Estat dels dispositius»

El diàleg d'«Estat dels dispositius»

El nom d'Anglès d'aquesta ordre és «Device Status». Aquesta finestra agrupa les opcions actuals de la caixa d'eines, per a cadascun dels perifèrics d'entrada: el ratolí (anomenat «Punter principal») o bé la tauleta, si en teniu una. Aquestes opcions estan representades per icones de l'eina en curs: colors del primer pla i del fons, pinzells, patrons i degradats. Excepte pels colors, en fer clic en una icona, s'obre una finestra que permet seleccionar una altra opció; la caixa d'eines s'actualitzarà quan canviï. Podeu arrossegar i deixar anar els elements en aquest diàleg.

El botó «Desa l'estat del dispositiu» en la part inferior de la finestra, sembla tenir la mateixa funció que l'opció «Desa l'estat del dispositiu ara» en la secció de dispositius d'entrada de les preferències.

5.3.1. Activeu el diàleg

El diàleg d'estat del dispositiu és acoblable; consulteu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir ajuda sobre el seu ús. Es pot activar de dues maneres:

  • Des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesEstat del dispositiu.

  • Des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg: Afegeix un acobladorEstat del dispositiu