5.3. Diàleg d'estat dels dispositius

Figura 15.76. El diàleg d'Estat dels dispositius

El diàleg d'Estat dels dispositius

El nom d'Anglès d'aquesta ordre és Device Status. Aquesta finestra agrupa les opcions actuals de la caixa d'eines, per a cadascun dels perifèrics d'entrada: el ratolí (anomenat Punter principal) o bé la tauleta, si en teniu una. Aquestes opcions estan representades per icones de l'eina en curs: colors del primer pla i del fons, pinzells, patrons i degradats. Excepte pels colors, en fer clic en una icona, s'obre una finestra que permet seleccionar una altra opció; la caixa d'eines s'actualitzarà quan canviï. Podeu arrossegar i deixar anar els elements en aquest diàleg.

El botó Desa l'estat del dispositiu en la part inferior de la finestra, sembla tenir la mateixa funció que l'opció Desa l'estat del dispositiu ara en la secció de dispositius d'entrada de les preferències.

5.3.1. Activeu el diàleg

El diàleg d'estat del dispositiu és acoblable; consulteu Secció 2.3, “Diàlegs i acobladors” per a obtenir ajuda sobre el seu ús. Es pot activar de dues maneres:

  • Des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesEstat del dispositiu.

  • Des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg: Afegeix una pestanyaEstat del dispositiu