15. Filtres Web

15.1. Introducció

Figura 17.398. Menú de filtres Web

Menú de filtres Web

Aquests filtres s'utilitzen molt en imatges per a llocs web. El filtre Mapa d'imatge s'utilitza per afegir a la imatge «punts calents» on s'hi poden fer clics. El filtre Semi-aplana s'utilitza per simular una semi-transparència en formats d'imatge sense canal alfa. El filtre Divideix crea taules HTML d'imatges sensibles.