15. Filtres Web

15.1. Introducció

Figura 17.408. Menú de filtres Web

Menú de filtres Web

Aquests filtres s'utilitzen principalment en imatges destinades a llocs web. El filtre Mapa d'imatge s'utilitza per afegir «punts calents» on fer-hi clics. El filtre Semi-aplana s'utilitza per simular la semi-transparència en formats d'imatge sense canal alfa. El filtre Divideix crea taules HTML d'imatges sensibles.