16.5. Globus que gira

16.5.1. Resum

Figura 17.429. Exemple pel filtre «Globus que gira»: imatge original

Exemple pel filtre «Globus que gira»: imatge original

Imatge original


Figura 17.430. Exemple pel filtre «Globus que gira»: aplicació del filtre

Exemple pel filtre «Globus que gira»: aplicació del filtre

3 (de 10) fotogrames del «Globus que gira» (sobre fons blanc)


16.5.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú de la finestra de la imatge a FiltresAnimacióGlobus que gira….

16.5.3. Opcions

Figura 17.431. Opcions de «Globus que gira»

Opcions de «Globus que gira»

Fotogrames

PENDENT

Gira d'esquerra a dreta

PENDENT

Fons transparent

PENDENT

Índex de n colors

PENDENT

Treballa en una còpia

PENDENT