16.5. Món que roda

16.5.1. Resum

Figura 17.418. Exemple pel filtre Món que roda: imatge original

Exemple pel filtre Món que roda: imatge original

Imatge original


Figura 17.419. Exemple pel filtre Món que roda: aplicació del filtre

Exemple pel filtre Món que roda: aplicació del filtre

3 seqüències de 10 (sobre un fons blanc)


16.5.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú de la finestra de la imatge a FiltresAnimacióMón que roda….

16.5.3. Opcions

Figura 17.420. Opcions de Món que roda

Opcions de Món que roda

Fotogrames

PENDENT

Gira d'esquerra a dreta

PENDENT

Fons transparent

PENDENT

Índex de n colors

PENDENT

Treballa en una còpia

PENDENT