8.24. Extreure component

8.24.1. Resum

Figura 16.195. Aplicació d'extreure component

Aplicació d'extreure component

Imatge original

Aplicació d'extreure component

Aplicació de l'ordre «Extreure component» amb les opcions per defecte.


8.24.2. Activa l'ordre

  • Podeu trobar aquesta ordre a ColorsComponentsExtreure component….

8.24.3. Opcions

Figura 16.196. Opcions de l'ordre «Extreure component»

Opcions de l'ordre «Extreure component»

Presets

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Component

Component per a extreure. El valor per defecte és vermell RGB: tots els píxels de la capa que tenen el component vermell en el color s'extrauran per a crear píxels grisos. El valor del píxel gris és el del canal vermell (per exemple, un píxel RGB 153;70;17 donarà un píxel gris 153;153;153).

Invertiu

Invertiu extreure component.

Entrada lineal

Utilitzeu l'entrada lineal en lloc de la gamma corregida.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.24.4. Utilitzant Extreure component

PENDENT