5.23. Color de farciment

Figura 16.62. Continguts del submenú «Color de farciment»

Continguts del submenú «Color de farciment»

Podeu canviar el color del llenç que envolta la imatge amb l'ordre Color de farciment. El llenç és la superfície sobre la qual hi ha la imatge. Sembla com un marc al voltant de la imatge en la finestra d'imatge. Això és una qüestió de preferències personals, ja que color de farciment no té cap efecte sobre la imatge. Tingueu en compte que aquest color no és el mateix que el color usat per l'eina Pot de pintura.

5.23.1. Activar el submenú

  • Podeu accedir a aquest submenú des de la barra de menú de la imatge amb VisualitzaColor de farciment.

5.23.2. Opcions de «Color de farciment»

Del tema

S'usa el color del tema definit en preferències del tema.

Color del quadre clar/fosc

La transparència que representa el quadre; s'usa la que està definida en les preferències de visualització.

Custom Color…

Obre la finestra del selector de color que us permet triar un color.

Keep Padding in «Show All» Mode

In the «Show All» mode you can see pixels outside the canvas. When this option is not checked, the area outside the canvas is filled with a checkerboard pattern, even if you have selected a custom padding color. When the option is checked, the canvas has the custom padding color.

Com en les preferències

S'usa el color seleccionat en l'Aparença de la finestra d'imatge.