14.21. Quadrícula (antic)

14.21.1. Visió general

Figura 17.375. Exemple d'aplicació del filtre Quadrícula (antic)

Exemple d'aplicació del filtre Quadrícula (antic)

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Quadrícula (antic)

Aplicació del filtre «Quadrícula (antic)»


Genera una quadrícula cartesiana en la capa activa, sobre el contingut existent. L'amplada, l'espaiat, el desplaçament i els colors de les línies de la quadrícula es poden configurar. Per defecte, les línies tenen el color del fons del GIMP. (Nota: aquest connector s'ha utilitzat per a crear imatges de demostració per a molts altres connectors).

[Suggeriment] Suggeriment

Si ajusteu l'amplada de les línies de la quadrícula a 0, aleshores només es dibuixaran les interseccions, amb un «+».

14.21.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresComponPatróQuadrícula (antic)….

14.21.3. Opcions

Figura 17.376. Opcions del filtre «Quadrícula (antic)»

Opcions del filtre «Quadrícula (antic)»

Hi ha opcions separades per a controlar les línies horitzontals de la quadrícula, les verticals i les interseccions. Per defecte, les configuracions horitzontal i vertical estan enllaçades, per tant, els canvis s'apliquen simultàniament. Si només voleu canviar una d'elles, feu clic al símbol de la «cadena» per a desenllaçar-les. Els resultats de canviar els paràmetres d'intersecció és bastant complex.

A més, per algunes opcions es pot canviar la unitat de mesura mitjançant una llista desplegable.

Amplada

Configura el gruix de les línies horitzontals o verticals de la quadrícula o dels símbols dibuixats en les seves interseccions.

Espaiat

Estableix la distància entre les línies de la quadrícula. El paràmetre Intersecció neteja l'espai entre el punt d'intersecció i el final dels extrems de les creus d'intersecció.

Desplaçament

Estableix el desplaçament de les línies de la quadrícula respecte a la cantonada superior esquerra. Per a les interseccions, estableix la longitud dels extrems de les creus d'intersecció.

Selectors del color

Ajusta els colors de les línies de la quadrícula i les marques d'intersecció.

Figura 17.377. Paràmetres d'intersecció

Paràmetres d'intersecció

Amplada < 2 ×Espaiat

Paràmetres d'intersecció

Amplada > 2 ×Espaiat