3.3. Obre un fitxer recent

La manera més fàcil d'obrir una imatge que s'ha obert recentment en el GIMP és mitjançant FitxerObre un fitxer recent. Llavors es mostra una llista desplegable de les imatges obertes més recentment al costat de les seves icones. Seleccioneu i obriu la imatge que vulgueu.