2.5. Obre com a capes...

El diàleg Obre imatge com a capes és idèntic al diàleg Obre imatge. Les capes del fitxer seleccionat són afegides a la imatge actual com les capes superiors de la pila.

2.5.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge FitxerObre com a capes...,

  • o amb la drecera de teclat Ctrl+Alt+O.