8.39. Mapa de la paleta

8.39.1. Resum

Aquest connector torna a acolorir la imatge amb els colors de la paleta activa que podeu seleccionar a DiàlegsPaletes.

Mapeja el contingut del dibuixable (capa, selecció...) especificat amb la paleta activa. Calcula la lluminositat de cada píxel i el reemplaça amb la mostra de la paleta en l'índex corresponent. Un píxel completament negre esdevé l'entrada més baixa, i un de completament blanc esdevé en la més alta. Funciona en escala de grisos i imatges RGB amb canal alfa o sense.

8.39.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú de la imatge: ColorsMapaMapa de la paleta.

8.39.3. Exemple

Figura 16.221. La paleta activa s'aplica al degradat de la imatge

La paleta activa s'aplica al degradat de la imatge

La paleta actual, amb 18 colors

La paleta activa s'aplica al degradat de la imatge

Els colors de la paleta activa s'apliquen al degradat de blanc a negre. El color amb l'índex més baix de la paleta (el taronja) reemplaça el color negre del degradat. El color amb l'índex més alt de la paleta (el vermell) reemplaça el color blanc. La resta de colors es canvien seguint l'ordre de la paleta.