8.2. Diferència gaussiana

8.2.1. Panoràmica

Figura 17.153. Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Filter Difference of Gaussians applied with radius 1 = 1.000 and radius 2 = 0.100.


Aquest filtre fa la detecció de vores utilitzant un algorisme anomenat Diferència gaussiana, que funciona mitjançant la realització de dos difuminats gaussians en la imatge, cada un amb un radi diferent, i sostraient la diferència. Aquest algorisme s'utilitza particularment en visió artificial i és molt ràpid perquè hi ha mètodes molt eficaços per fer difuminats gaussians. El paràmetre més important són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. Sens dubte, és més fàcil de configurar utilitzant la previsualització; pot ajudar a saber que l'augment del radi més petit produeix unes vores d'aparença gruixuda, i la disminució del radi més gran fa augmentar el llindar per reconèixer vores. En la majoria dels casos s'obtenen resultats satisfactoris si el segon radi és més petit que el primer, però res no impedeix invertir-los; i en situacions en què hi ha una figura clara amb un fons negre, invertint-los podria millorar-ne el resultat.

8.2.2. Activació del filtre.

Podeu trobar el filtre a FiltresDetecció de voresDiferència gaussiana....

8.2.3. Opcions

Figura 17.154. Opcions del filtre diferència gaussiana

Opcions del filtre diferència gaussiana

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Radius 1, Radius 2

Radius 1 and Radius 2 are the blurring radii for the two Gaussian blurs. If you want to produce something that looks like a sketch, in most cases setting Radius 2 smaller than Radius 1 will give better results.