8.2. Diferència gaussiana

8.2.1. Panoràmica

Figura 17.164. Exemple d'aplicació del filtre «Diferència gaussiana»

Exemple d'aplicació del filtre «Diferència gaussiana»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Diferència gaussiana»

Aplicació del filtre «Diferència gaussiana» aplicat amb radi 1 = 1,000 i radi 2 = 0,100.


Aquest filtre fa la detecció de vores utilitzant un algorisme anomenat «Diferència gaussiana», que funciona mitjançant la realització de dos difuminats gaussians en la imatge, cada un amb un radi diferent, i sostraient la diferència. Aquest algorisme s'utilitza particularment en visió artificial i és molt ràpid perquè hi ha mètodes molt eficaços per a fer difuminats gaussians. El paràmetre més important són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. Sens dubte, és més fàcil de configurar utilitzant la previsualització; pot ajudar a saber que l'augment del radi més petit produeix unes vores d'aparença gruixuda, i la disminució del radi més gran fa augmentar el «llindar» per a reconèixer vores. En la majoria dels casos s'obtenen resultats satisfactoris si el segon radi és més petit que el primer, però res no impedeix invertir-los; i en situacions en què hi ha una figura clara amb un fons negre, invertint-los podria millorar-ne el resultat.

8.2.2. Activació del filtre

Podeu trobar el filtre a FiltresDetecció de voresDiferència gaussiana....

8.2.3. Opcions

Figura 17.165. Opcions del filtre diferència gaussiana

Opcions del filtre diferència gaussiana

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi 1, Radi 2

El Radi 1 i el Radi 2 són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. Si voleu produir alguna cosa semblant a un esbós, en la majoria dels casos cal ajustar «Radius 2» menor que «Radius 1» i donarà un millor resultat.