8.2. Diferència gaussiana

8.2.1. Panoràmica

Figura 17.155. Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Aplicació del filtre Diferència gaussiana aplicat amb radi 1 = 1,000 i radi 2 = 0,100.


Aquest filtre fa la detecció de vores utilitzant un algorisme anomenat Diferència gaussiana, que funciona mitjançant la realització de dos difuminats gaussians en la imatge, cada un amb un radi diferent, i sostraient la diferència. Aquest algorisme s'utilitza particularment en visió artificial i és molt ràpid perquè hi ha mètodes molt eficaços per fer difuminats gaussians. El paràmetre més important són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. Sens dubte, és més fàcil de configurar utilitzant la previsualització; pot ajudar a saber que l'augment del radi més petit produeix unes vores d'aparença gruixuda, i la disminució del radi més gran fa augmentar el llindar per reconèixer vores. En la majoria dels casos s'obtenen resultats satisfactoris si el segon radi és més petit que el primer, però res no impedeix invertir-los; i en situacions en què hi ha una figura clara amb un fons negre, invertint-los podria millorar-ne el resultat.

8.2.2. Activació del filtre.

Podeu trobar el filtre a FiltresDetecció de voresDiferència gaussiana....

8.2.3. Opcions

Figura 17.156. Opcions del filtre diferència gaussiana

Opcions del filtre diferència gaussiana

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi 1, Radi 2

El Radi 1 i el Radi 2 són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. Si voleu produir alguna cosa semblant a un esbós, en la majoria dels casos cal ajustar Radius 2 menor que Radius 1 i donarà un millor resultat.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.