2.6. Obre la ubicació…

El diàleg «Obre una ubicació» us permet carregar una imatge des d'una ubicació de xarxa, especificada per un URI, en qualsevol dels formats que el GIMP admet.

2.6.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la caixa d'eines o des de la barra de menú de la imatge amb FitxerObre una ubicació….

2.6.2. Descripció de la finestra de diàleg

Figura 16.13. La finestra de diàleg «Obre una ubicació»

La finestra de diàleg «Obre una ubicació»

Els esquemes més típics per a obrir imatges són:

file://

per a obrir una imatge d'una unitat de disc local

Podeu ometre el prefix «file://» i obrir les imatges simplement posant-hi un camí absolut o relatiu i el nom del fitxer.

La carpeta base predeterminada per als camins relatius depèn del sistema operatiu. Generalment és /home/<nom_de_usuari>/ en Linux, C:\Documents and Settings\<nom_de_usuari>\My Documents\My Images\ en Windows i /Users/<nom_de_usuari>/ en Mac OS X.

ftp://

per a obrir una imatge des d'un servidor ftp

http://

per a carregar una imatge des d'un lloc web

[Suggeriment] Suggeriment

Quan visiteu un lloc d'internet, podeu fer clic amb el botó dret del ratolí en una imatge i triar «Copia l'adreça de l'enllaç» en el menú desplegable. Llavors enganxeu-la en el diàleg «Obre una ubicació» per a obrir-la en el GIMP.

Encara que aquesta ordre fa molt fàcil agafar imatges des de llocs web: Respecteu els drets d'autor si us plau! Les imatges, encara que estiguin publicades en internet no sempre són lliures perquè les useu.