4.3. Diàleg de l'Historial de documents

Figura 15.73. Diàleg de l'Historial de documents

Diàleg de l'Historial de documents

El diàleg de l'historial mostra la llista de documents que s'han obert en la sessió anterior. És més completa que la llista que s'obté amb l'ordre «Fitxers recents».

4.3.1. Activeu el diàleg

El diàleg de l'«Historial» és un diàleg acoblable; consulteu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir ajuda sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDocument History.

  • Des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic sobre i seleccionant Afegeix una pestanyaHistorial de documents.

  • From the main menu: FileOpen RecentDocument History.

4.3.2. Ús del diàleg historial de documents

La barra de desplaçament us permet navegar per totes les imatges que heu obert abans.

En el menú de la pestanya del diàleg de l'«Historial de documents», es pot triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com a llista. En mode graella, els documents es dipositen en una taula rectangular. En mode llista, s'alineen verticalment, en cada fila es mostra una miniatura del contingut de la imatge, el nom i les dimensions en píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Ctrl+F obriu un camp de cerca. Mireu Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

Utilitzeu el botó Obre el fitxer seleccionat o l'ordre Obre una imatge del diàleg del menú contextual, per a obrir la imatge que heu seleccionat. Amb la tecla Maj pressionada, apareix una imatge amagada darrere les altres. Amb la tecla Ctrl premuda, s'obre la finestra Obre una imatge.

Utilitzeu el botó Suprimeix el fitxer seleccionat o l'ordre Suprimeix l'entrada del diàleg del menú contextual per a eliminar una imatge del diàleg de l'Historial. També se suprimeix la imatge de la llista d'imatges obertes recentment. Però la imatge en si mateixa no s'elimina.

Utilitzeu el botó Neteja tot l'historial dels fitxers o l'ordre Neteja l'historial del diàleg del menú contextual, per a eliminar tots els fitxers de l'historial.

Utilitzeu el botó Recrea la previsualització o l'ordre Recrea la previsualització del diàleg del menú contextual, per a actualitzar la previsualització en cas de canvi. La tecla Maj pressionada, actua sobre totes les previsualitzacions. La tecla Ctrl pressionada, elimina les previsualitzacions que corresponen als fitxers que no es poden trobar.

4.3.2.1. Document History Context Menu

Figura 15.74. Document History Context Menu

Document History Context Menu

Visió general

You can get the document history context menu by right clicking on a file in the document history dialog, or by opening the Documents Menu submenu in the triangle dock tab menu. Several of the operations are also available through buttons at the bottom of the dialog. Those operations are documented above. The remaining ones are listed below.

Copy Image Location

Copy Image Location allows you to copy the path of the selected image to the clipboard.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the image in the default File Manager on your system.