2.2. Selecció rectangular

Figura 14.9. Icona Selecció Rectangular en la caixa d'eines

Icona Selecció Rectangular en la caixa d'eines

L'eina Selecció Rectangular està dissenyada per a seleccionar regions rectangulars de la capa activa amb el ratolí, s'arrossega i es manté premut el botó esquerre. Quan es deixa anar el ratolí, la selecció és un caminet de formiguetes. És possible cancel·lar la selecció fent clic fora de la selecció. Per a obtenir més informació, consulteu Seleccions i Eines de selecció.

Aquesta eina també es pot utilitzar per a dibuixar un rectangle ple o buit. Per a fer un rectangle farcit, feu una selecció rectangular, i després ompliu-la utilitzant l'eina Pot de pintura. Per a fer només el contorn del rectangle, la manera més simple és crear una selecció rectangular i després traçar-la.

2.2.1. Activació de l'eina

Podeu accedir a aquesta eina de selecció de diverses maneres:

  • des de la barra del menú de la imatge EinesEines de seleccióSelecció Rectangular,

  • en fer clic sobre la icona de l'eina en la caixa d'eines,

  • o utilitzant la drecera de teclat R.

2.2.2. Tecles modificadores

[Nota] Nota

Consulteu Eines de selecció per a obtenir ajuda amb les tecles modificadores que afecten a totes aquestes eines de la mateixa forma. Aquí només s'expliquen els efectes de les opcions específiques de l'eina.

Ctrl

Prement la tecla Ctrl després d'haver començat la selecció, i mantenir-la pressionada fins que s'hagi acabat, fa que el punt d'inici s'utilitzi com a centre del rectangle seleccionat, en lloc d'una cantonada. Recordeu que si premeu Ctrl abans de començar a fer la selecció, la selecció resultant se sostraurà de la selecció existent. El cursor esdevé

Maj

Si premeu la tecla Maj abans de començar la selecció, el resultat de la selecció s'afegirà a l'existent. El cursor es tornarà

Prement la tecla Maj després de començar la selecció, canvia l'opció Fix; i mantenint-la premuda fins que acabi, prendrà la forma d'un quadrat. Després, amb les Proporcions per defecte, la nova selecció es crearà en les proporcions de la selecció anterior.

Ctrl+Maj

Si premeu les tecles Ctrl+Maj després de començar la selecció, combinarà els dos efectes fent una selecció quadrada centrada en el punt inicial; i donarà com a resultat la intersecció (part comuna) de la selecció nova amb l'existent. El punter es converteix en:

2.2.3. Manipulació de l'eina

Figura 14.10. Exemple de selecció rectangular.

Exemple de selecció rectangular.

Quan aquesta eina està seleccionada, el punter del ratolí es mostra així: tan aviat com està sobre la imatge. Arrossega i amolla permet obtenir una forma rectangular (o quadrada). Quan es deixa anar el botó del ratolí, una línia puntejada («caminet de formiguetes») destaca la selecció. No cal ajustar la selecció amb cura ja que després podeu redimensionar-la fàcilment.

Quan el punter es mou pel llenç, l'aspecte del punter i de la selecció canviaran:

- fora de la selecció, es reprèn l'aspecte anterior; això permet dissenyar una selecció nova però esborrarà l'anterior si no es combina amb una acció en la tecla rellevant per a afegir o sostreure una altra selecció tal com es descriu en el paràgraf anterior.

- dins de les parts perifèriques de la selecció, el punter del ratolí adopta diverses formes quan passa per sobre àrees rectangulars, sensibles i marcades clarament. Aquestes nanses us permeten redimensionar la selecció. En els cantons de la selecció, el punter té un aspecte segons el context; per exemple, el cantó inferior dret es torna: . Així, fent clic i arrossegant aquestes àrees, es pot engrandir o encongir la mida de la selecció. Sobre les parts mitjanes de la selecció: lateral, inferior o superior, el punter adopta diverses formes segons la situació. Per exemple, quan el punter del ratolí està sobre la meitat mitjana dreta, el punter sembla: . Així, podeu fer clic i arrossegar per a engrandir o encongir la mida de la selecció movent el límit triat.

- dins de l'àrea central de la selecció, el punter del ratolí pren l'aspecte habitual per a la manipulació d'objectes, per exemple: . Així, podeu moure la selecció sencera amb un clic i arrossega.

D'altra banda, si no heu desmarcat l'opció Realçament, el vostre treball serà més fàcil perquè el que està fora de la selecció serà més fosc que el que està dins de la selecció i llavors, la selecció apareixerà amb més claredat.

[Suggeriment] Suggeriment

L'ús de les tecles de desplaçament poden moure la selecció o modificar-ne la mida píxel a píxel. La combinació amb la tecla Maj pot moure-ho en salts de 25 píxels.

Figura 14.11. Zones sensibles de selecció

Zones sensibles de selecció

Mostra totes les possibles formes adoptades pel cursor d'acord amb la ubicació respecte a la zona de la selecció.


Després de crear i modificar la selecció, haureu de validar els canvis. Podeu fer-ho amb un simple clic en la selecció, o pressionant la tecla Retorn o fent ús d'una eina de pintura.

2.2.4. Opcions de l'eina

Figura 14.12. Les opcions de l'eina de Selecció Rectangular

Les opcions de l'eina de Selecció Rectangular

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

[Nota] Nota

Mireu Opcions d'eines de selecció Per a obtenir ajuda amb opcions comunes a totes aquestes eines. Ací només s'expliquen les opcions específiques d'aquesta eina.

Mode, suavitzador; difumina les vores

Opcions comunes de selecció.

Vores arrodonides

Si activeu aquesta opció, apareix un lliscador. Podeu utilitzar-lo per a ajustar el radi que s'utilitzarà per a arrodonir els cantons de la selecció.

Expandeix des del centre

Si activeu aquesta opció, el punt que inicia la selecció fent clic al botó del ratolí s'utilitzarà com a centre de l'àrea seleccionada.

Fixat

Aquest menú permet restringir la forma del rectangle de maneres diferents.

Relació d'aspecte

Aquesta opció permet redimensionar la selecció però manté una relació constant entre l'amplada i l'alçada. Per defecte és 1:1 (surt un quadrat) però es pot canviar. Podeu invertir aquesta proporció amb les dues petites icones: paisatge (horitzontal) i retrat (vertical).

Amplada

Amb aquesta opció podeu fixar l'amplada de la selecció.

Alçada

Amb aquesta opció podeu fixar l'alçada de la selecció.

Mida

Amb aquesta opció podeu fixar l'amplada i l'alçada de la selecció.

Posició

Aquests dos camps de text contenen les coordenades vertical i horitzontal actuals del cantó superior esquerra de la selecció. Podeu utilitzar aquests camps per a ajustar la posició de la selecció amb precisió.

Mida

These two text fields contain the current width and height of the selection. You can use these fields to adjust the selection size precisely.

Ressaltat

Si activeu aquesta opció, l'àrea seleccionada es ressaltarà mitjançant una màscara de contorn per a visualitzar la selecció amb més facilitat.

Guies

Amb aquest menú podeu triar els tipus de guies més apropiades per a fer més fàcil la selecció, respectant les Regles de composició fotogràfica.

Hi ha sis opcions disponibles:

  • Sense guies

  • Línies centrals

  • Regla dels terços

  • Regla dels cinquens

  • Secció àuria

  • Línies diagonals

Reducció automàtica de la selecció

Aquesta opció s'activa quan es dibuixa una selecció rectangular. Prémer el botó Reducció automàtica fa que la següent selecció s'ajusti automàticament, reduint-se cap a la forma rectangular més propera. Però algunes vegades fa coses sorprenentment sofisticades, i altres vegades fa coses estranyes. En qualsevol cas, si la regió que desitgeu seleccionar té un contorn prou sòlid, aquesta eina es comportarà correctament. La selecció resultant no tindrà necessàriament la mateixa forma que el rectangle que heu traçat.

Figura 14.13. Exemple de reducció automàtica

Exemple de reducció automàtica

Imatge amb dos elements diferents seleccionats

Exemple de reducció automàtica

Reducció automàtica aplicada


Reducció fusionada

Si l'opció Mostra fusionada està activada, llavors, la Reducció automàtica utilitzarà la informació dels píxels de totes les capes superposades, en lloc de considerar només la informació de la capa activa. Per a més informació, consulteu l'entrada del glossari Mostra fusionada.