5. Altres

5.1. Resum

Figura 14.169. Altres eines del menú eines

Altres eines del menú eines

Les«Altres» eines són aquelles eines que no pertanyen a cap grup principal d'eines. Aquí trobareu, per exemple, l'eina Camí, important i de gran abast, també eines d'ajuda útil com la Pipeta: