2.3. Diàlegs i acobladors

2.3.1. Organitzar els diàlegs

El GIMP té una gran flexibilitat per organitzar els diàlegs a la pantalla. Un «diàleg» és una finestra mòbil que conté opcions per a una eina o està dedicada a una tasca especial. Un «acoblador» és un contenidor que pot contenir una col·lecció de diàlegs persistents, com ara el diàleg Opcions d'eina, el diàleg Pinzells, el diàleg Paleta, etc. No obstant això, els acobladors no poden contenir diàlegs no persistents, com ara el diàleg de preferències o una finestra d'imatge.

El GIMP té tres acobladors per defecte:

  • les Opcions de l'eina, Estat del dispositiu, Historial de desfer i Imatges acoblables sota la Caixa d'eines al panell esquerre,

  • els Pinzells, patrons, tipus de lletra i historial de documents acoblables a la part superior del panell dret,

  • les Capes, Canals i Camins acoblables a la part de baix del panell dret.

En aquests plafons, cada diàleg té la seva pròpia pestanya.

En el mode multifinestra, la caixa d'eines és una finestra flotant i no un acoblador. En el mode de finestra única, pertany a la finestra única.

Feu servir FinestresDiàlegs encastables per veure una llista dels diàlegs encastables. Trieu un diàleg encastable de la llista per veure-ho. Si està disponible en un acoblador, es farà visible. Si no està encastat, el comportament és diferent en els modes de finestra única i multifinestra:

  • En el mode multifinestra, en la pantalla apareix una finestra nova que conté el diàleg.

  • En el mode finestra única, el diàleg s'acobla automàticament com a pestanya a l'historial Pinzells-Documents.

Podeu arrossegar i deixar anar una pestanya al lloc que vulgueu:

  • ja sigui en la barra de pestanyes d'un acoblador, per integrar-se en el grup de diàlegs,

  • o en una barra encastable que apareix com una línia blava quan el punter del ratolí passa per sobre de la vora de l'acoblador, per ancorar el diàleg a l'encastable.

En el mode multifinestra, podeu fer clic en el títol del diàleg i arrossegar-lo al lloc que vulgueu.

Figura 3.7. Integrar un diàleg nou en un grup de diàlegs

Integrar un diàleg nou en un grup de diàlegs

Aquí, en el mode multifinestra, el diàleg de l'histograma s'ha arrossegat a la barra de pestanyes de l'acoblador capes-desfer.


Més senzill: l'ordre Afegeix pestanya en el menú de pestanyes, Secció 2.3.2, «Menú de pestanyes».

Figura 3.8. Ancorar un diàleg a la vora d'un acoblador

Ancorar un diàleg a la vora d'un acoblador

El diàleg de l'histograma arrossegat a la barra encastable vertical esquerra del panell dret i el resultat: el diàleg està ancorat a la vora esquerra del panell dret. Ara el diàleg pertany al panell dret.

Per tant, podeu organitzar els diàlegs en diverses columnes, cosa que és interessant si treballeu amb dues pantalles, una per a diàlegs i una altra per a les imatges.


[Suggeriment] Suggeriment

Premeu la tecla Tab en una finestra d'imatge per commutar la visibilitat dels acobladors. Això és útil si els acobladors amaguen una part de la finestra d'imatge. Podeu ocultar ràpidament tots els acobladors, fer la vostra feina, i després mostrar de nou els acobladors. Premeu la tecla Tab dins d'un acoblador per navegar a través de l'acoblador.

2.3.2. Menú de pestanyes

Figura 3.9. Un diàleg en un acoblador, amb el botó de menú de pestanyes ressaltat.

Un diàleg en un acoblador, amb el botó de menú de pestanyes ressaltat.

En cada diàleg, podeu accedir a un menú especial de les operacions relacionades amb les pestanyes prement sobre el botó de menú de pestanyes, ressaltat en la figura anterior. Les ordres específiques que es mostren en el menú varien una mica depenen del diàleg actiu, però sempre inclouen operacions per crear pestanyes noves, tancar-les o desacoblar-les.

Figura 3.10. El menú de pestanyes del diàleg de capes.

El menú de pestanyes del diàleg de capes.

Multi-window mode

El menú de pestanyes del diàleg de capes.

Single-window mode


El menú de pestanyes us dona accés a les ordres següents:

Menú contextual

En la part superior de cada menú de pestanyes hi ha una entrada que s'obre en el menú contextual del diàleg, que conté operacions específiques per a aquest diàleg en particular. Per exemple, el menú contextual de la pestanya de capes és el Menú de capes, que conté un conjunt d'operacions per a manipular capes.

Afegeix una pestanya

Afegeix pestanya s'obre en un submenú que us permet afegir una gran varietat de diàlegs encastables com a pestanyes noves.

Figura 3.11. Submenú «Afegeix pestanya»

Submenú «Afegeix pestanya»

Tanca la pestanya

Tanca el diàleg. En tancar l'últim diàleg d'un acoblador es tanca el mateix acoblador.

Desacobla la pestanya

Desacobla el diàleg de l'acoblador, i crea un acoblador nou amb el diàleg desacoblat com a únic membre. Té el mateix efecte que arrossegar la pestanya fora de l'encastable i deixar-la anar en una ubicació on no es pugui encastar.

És una manera de crear, paradoxalment, una finestra nova en el mode de finestra única.

Si la pestanya està bloquejada, aquest element del menú no serà sensible i estarà en gris.

Bloqueja una pestanya a l'acoblador

Impedeix que el diàleg sigui mogut o desacoblat. Quan s'activa, Desacobla la pestanya no és sensible i està en gris.

Mida de la previsualització

Figura 3.12. El submenú Mida de la previsualització d'un menú de pestanyes.

El submenú Mida de la previsualització d'un menú de pestanyes.

Molts diàlegs, encara que no tots, tenen menús de pestanyes que contenen una opció Mida de la previsualització, que obre un submenú que proporciona una llista de mides per als elements del diàleg (vegeu la figura anterior). Per exemple, el diàleg de pinzells mostra miniatures de tots els pinzells disponibles: la mida de la previsualització determina la mida d'aquestes miniatures. El valor per defecte és Mitjana.

Estil de la pestanya

Figura 3.13. El submenú d'estil de la pestanya d'un menú de pestanyes.

El submenú d'estil de la pestanya d'un menú de pestanyes.

Estil de pestanya obre un submenú que us permet triar l'aparença de les pestanyes en la part superior (vegeu la figura de més amunt). Hi ha cinc opcions, no totes estan disponibles per al diàleg:

Icona

Usa una icona per representar el tipus de diàleg.

Estat actual

Només està disponible per als diàlegs que us permeten seleccionar alguna cosa, com un pinzell, un patró, un degradat, etc. Estat actual mostra una representació de l'element actualment seleccionat en la pestanya superior.

Text

Utilitza text per mostrar el tipus de diàleg.

Icona i text

Utilitzar icona i text produeix unes pestanyes més amples.

Estat i text

Mostra l'element seleccionat i el text amb el tipus de diàleg.

Automàtic

Opció predeterminada: adapta l'estil segons l'espai disponible del grup (l'estil de text utilitza molt espai i no sempre és possible.

Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

Aquestes entrades es mostren en els diàlegs que us permeten seleccionar un element d'un conjunt: pinzells, patrons, estils de lletra, etc. Podeu triar els elements en una llista vertical, amb els noms respectius al costat, o com una quadrícula, amb la representació dels elements però sense els noms. Cadascun té els seus avantatges: veure'ls com una llista us proporciona més informació, però veure'ls en una graella us permet veure'n molts més alhora. El valor per defecte varia d'un diàleg a l'altre: per als pinzells i els patrons, el valor per defecte és «graella»; per a la major part dels altres, el predeterminat és «llista».

Quan la vista en arbre és Visualitza com a llista, podeu usar etiquetes. Consulteu Secció 3.7, «Etiquetatge».

També podeu usar un camp de cerca de llista:

Figura 3.14. El camp de cerca en la llista.

El camp de cerca en la llista.

Feu servir Ctrl+F per obrir el camp de cerca en la llista. Heu de seleccionar un objecte perquè aquesta ordre sigui efectiva.


El camp de cerca en la llista es tanca automàticament quan passen cinc segons sense fer res.

[Nota] Nota

La drecera de teclat del camp de cerca també està disponible per a la vista en arbre que obteniu en les opcions de diverses eines, com ara «Pinzell», «Lletra tipogràfica» o «Patró».

Mostra la barra de botons

Alguns diàlegs mostren una barra de botons a la part inferior del diàleg; per exemple, els diàlegs de patrons, pinzells, degradats i imatge. És un commutador. Si està marcat, es mostra la barra de botons.

Figura 3.15. Barra de botons en el diàleg de pinzells.

Barra de botons en el diàleg de pinzells.

Mostra la selecció d'imatge

Aquesta opció només està disponible en el mode multifinestra. És un commutador. Si està marcat, el menú d'imatge es mostra a la part superior de l'acoblador:

Figura 3.16. Un acoblador amb un menú d'imatge ressaltat.

Un acoblador amb un menú d'imatge ressaltat.


aquesta opció no està disponible per als diàlegs encastats sota la caixa d'eines. Aquesta opció només és interessant si teniu obertes diverses imatges en la pantalla.

Segueix la imatge actual de manera automàtica

Aquesta opció només està disponible en el mode multifinestra. Només és interessant si teniu diverses imatges obertes en la pantalla. La informació mostrada en un acoblador és la de la imatge seleccionada en la llista desplegable de la selecció de la imatge. Si Segueix automàticament la imatge activa està desactivat, la imatge només es pot seleccionar en la selecció de la imatge. Si està activat, podeu seleccionar-la activant la imatge directament (fent clic sobre la barra del títol).

Move to Screen

This option is not always available. It opens a submenu where you can choose on which screen you want GIMP to be shown. If you only have one screen, GIMP can't be moved. The other option Open Display... tells us it is an experimental way to choose a new display and is better left alone.