5.6. Text

Figura 14.178. Eina de text a la caixa d'eines

Eina de text a la caixa d'eines

L'eina de text col·loca el text en una imatge. Amb el GIMP-2.8 podeu escriure el text directament en el llenç. No cal cap editor de text tot i que encara s'utilitza per comprovar les opcions de l'Editor d'ús en el diàleg d'opcions de l'eina. S'ha afegit una barra d'eines de text que permet editar-lo de diferents maneres però encara podeu seguir utilitzant el Diàleg d'opcions de text per canviar el tipus de lletra, el color, la mida del text i justificar-lo de manera interactiva. Si feu clic dret en el marc, s'obre un menú contextual que permet copiar, tallar, enganxar, carregar un text...

Quan s'escriu el text, apareix en el llenç dins un marc rectangular. Si es dibuixa primer el marc rectangular, el text s'adapta automàticament a la mida del marc. Podeu ampliar aquest marc tal com es fa amb les seleccions rectangulars.

En aquest capítol, es descriuran les opcions. Per conèixer com usar l'eina de text, vegeu gestió del text.

5.6.1. Activació de l'eina

Podeu accedir a aquesta eina de diverses maneres:

  • En el menú imatge a EinesText,

  • Si feu clic a la icona eina de la caixa d'eines,

  • o utilitzant la tecla drecera T.

5.6.2. Opcions

Figura 14.179. Opcions de l'eina text

Opcions de l'eina text

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Tipus de lletra

Feu clic al botó tipus de lletra per obrir el selector d'aquesta eina que ofereix una llista de X lletres instal·lades.

A la part inferior del selector del tipus de lletra es poden trobar algunes icones que actuen com a botons per:

  • redimensionar les previsualitzacions del tipus de lletra,

  • seleccionar laVista de la llista o la Vista de la quadrícula,

  • obrir el diàleg del tipus de lletra.

Trieu un tipus de lletra de les instal·lades. Quan se selecciona un tipus de lletra s'aplica interactivament al text.

[Suggeriment] Suggeriment

Utilitzeu la roda del ratolí sobre el botó del tipus de lletra per canviar ràpidament el tipus de lletra del text (moveu el punter sobre el botó del tipus de lletra i no feu clic, només s'ha d'utilitzar la roda de desplaçament).

Mida

Aquest control ajusta la mida del tipus de lletra en qualsevol de les diverses unitats seleccionables.

Editor d'ús

Utilitzeu una finestra d'editor extern per a l'edició de text en lloc de l'edició directa sobre llenç.

Suavitzat

El suavitzat farà les vores i corbes del text més suaus. Això s'aconsegueix desenfocant i fusionant lleugerament les vores. Aquesta opció pot millorar radicalment l'aparença visual del tipus de lletra. Cal tenir precaució amb el suavitzat de les imatges que no estan a l'espai de color RGB.

Contorn

Utilitzeu l'índex d'ajustament del tipus de lletra per modificar caràcters per tal de produir lletres clares de mides reduïdes.

Color

El color del text que apareixerà a continuació. Per defecte és negre. Seleccionable des del quadre de diàleg de la pipeta que s'obre quan feu clic a la mostra del color.

[Suggeriment] Suggeriment

També podeu fer clic i arrossegar el color des de l'àrea de color de la caixa d'eines fins al text.

Justificat

Hi ha quatre botons que permeten triar com es justificarà el text.

Sagnat

Controla l'espaiat del sagnat des del marge esquerre fins a la primera línia.

Adjust line spacing

Controla l'espaiat entre les línies successives del text. Aquest paràmetre és interactiu: apareix al mateix temps en el text de la imatge. El nombre no és l'espai entre les línies, sinó la quantitat de píxels que s'afegeixen o extreuen (el valor pot ser negatiu).

Adjust letter spacing

Controla l'espaiat entre les lletres. També en aquest cas el nombre no és l'espai entre les lletres, sinó quants píxels s'han d'afegir o treure des d'aquest espai (el valor pot ser negatiu).

Cub

Es refereix al quadre de text. La llista desplegable associada ofereix dues opcions:

Dinàmic: l'opció per defecte. La mida del quadre del text augmenta a mesura que s'escriu. El text pot excedir els límits de la imatge. Cal prémer la tecla Retorn per afegir una nova línia. L'opció sagnat, sagna totes les línies. Si augmenta la mida del quadre, l'opció es torna "Fixa".

Fixa: primer cal engrandir el quadre de text. Les dreceres habituals estan actives! El text està limitat pel costat dret del quadre i continua a la següent línia. Però no és una nova línia de veritat i cal prémer la tecla Retorn per afegir-ne una de debò. El text pot sortir del límit inferior de la imatge. L'opció de sagnat només funciona a la primera línia.

Language

The text language may have an effect on the way the text is rendered. The default language is Caddo, the language of several Southeastern Native American tribes. If you enter a letter in this field, you get the list of all available languages whose names begin by this letter:

Right clicking on this field opens a menu that allows you to manage languages:

5.6.3. Editor de text

Figura 14.180. Editor de text

Editor de text

Since GIMP-2.8, you can edit text directly on canvas and this text editor is available only if the Use editor option is checked.

Quan es comença a escriure es crea una capa de text en el diàleg de la capa. En una imatge amb una capa d'aquest tipus (la imatge que s'està treballant o una .xcf imatge) podreu reprendre l'edició del text activant la capa de text fent doble clic a sobre. Podeu aplicar sobre aquesta capa les mateixes funcions que es fan servir a les altres capes.

Per afegir un altre text a la imatge, feu clic a una capa no de text: apareixerà un nou editor de text i es crearà una nova capa de text. Per passar d'un text a un altre cal activar la capa de text corresponent i fer clic a sobre per activar l'editor.

Opcions de l'editor de text

All these options are also in the text context menu.

With GIMP-2.10.6, vertical text (top-to-bottom writing) became possible. This feature is particularly for East-Asian writing systems, but also for anyone wishing to design fancy vertical text.

Carrega el text des d'un fitxer

El text es pot carregar des d'un fitxer de text si feu clic a la icona de la carpeta a l'editor de text. Tot el text de l'arxiu es carrega.

D'esquerra a dreta

Aquesta opció permet introduir el text d'esquerra a dreta, com és el cas de la majoria de les llengües occidentals i potser d'algunes d'orientals.

De dreta a esquerra

Aquesta opció permet introduir text de dreta a esquerra, com és el cas d'algunes llengües orientals, com l'àrab (il·lustrats a la icona).

Vertical, right to left (mixed orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from right to left, and is rotated 90° clockwise.

Vertical, right to left (upright orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from right to left, upright.

Vertical, left to right (mixed orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from left to right, and is rotated 90° clockwise.

Vertical, left to right (upright orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from left to right, upright.

Utilitzeu el tipus de lletra seleccionada

Per defecte no s'utilitza el tipus de lletra que s'ha seleccionat en el diàleg d'opcions. Per utilitzar-la marqueu aquesta opció.

[Nota] Nota

See also Secció 2, “Text”