6. El menú «Imatge»

6.1. Visió general

Figura 16.63. Els continguts del menú «Imatge»

Els continguts del menú «Imatge»

El menú Imatge conté ordres que utilitzen o afecten d'alguna manera tota la imatge, no només la capa activa o una part específica de la imatge.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP, però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.