12. Filtres decora

12.1. Introducció

Aquests filtres són scripts de l'Script-Fu que depenen de la imatge. Creen vores decoratives, i alguns li afegeixen efectes especials a la imatge.