7.5. Tria

7.5.1. Resum

Figura 17.156. Exemple d'aplicació del filtre «Tria»

Exemple d'aplicació del filtre «Tria»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Tria»

Filtre «Tria» aplicat


El filtre Tria reemplaça cada píxel afectat per un píxel amb un valor escollit a l'atzar entre els vuit píxels del costat i ell mateix (dins d'un quadrat de 3×3 píxels al voltant del píxel en qüestió). El percentatge de píxels de la capa activa afectats pel filtre es determina mitjançant l'opció Aleatorietat (%).

7.5.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollTria….

7.5.3. Opcions

Figura 17.157. Opcions del filtre «Tria»

Opcions del filtre «Tria»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Aleatorietat (%)

Aquest lliscador representa el percentatge de píxels de la capa o la selecció activa que es trien. Com més alt sigui el valor, més píxels queden triats.

Repeteix

Aquest lliscador representa la quantitat de vegades que el filtre s'aplica. Un valor més alt genera més tria, i els valors dels píxels divergeixen més.

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de la tria. Si es fa servir la mateixa llavor en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Si es fa servir una altra llavor, es produeixen resultats diferents. Es pot entrar una llavor manualment o se'n pot generar una d'aleatòria prement el botó Nova llavor.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.