7.5. Tria

7.5.1. Resum

Figura 17.156. Exemple d'aplicació del filtre «Tria»

Exemple d'aplicació del filtre «Tria»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Tria»

Filtre «Tria» aplicat


The Pick filter replaces each affected pixel by a pixel value randomly chosen from its eight neighbors and itself (from a 3×3 square the pixel is center of). All or only some pixels in an active layer or selection are affected, the percentage of affected pixels is determined by the Randomization (%) option.

7.5.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollTria….

7.5.3. Opcions

Figura 17.157. Opcions del filtre «Tria»

Opcions del filtre «Tria»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Aleatorietat (%)

Aquest lliscador representa el percentatge de píxels de la capa o la selecció activa que es trien. Com més alt sigui el valor, més píxels queden triats.

Repeteix

Aquest lliscador representa la quantitat de vegades que el filtre s'aplica. Un valor més alt genera més tria, i els valors dels píxels divergeixen més.

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de la tria. Si es fa servir la mateixa llavor en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Si es fa servir una altra llavor, es produeixen resultats diferents. Es pot entrar una llavor manualment o se'n pot generar una d'aleatòria prement el botó Nova llavor.