7.5. Tria

7.5.1. Resum

Figura 17.147. Exemple d'aplicació del filtre Tria

Exemple d'aplicació del filtre Tria

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Tria

Filtre Tria aplicat


El filtre Tria reemplaça cada píxel afectat per un píxel amb un valor escollit a l'atzar entre els vuit píxels del costat i ell mateix (dins d'un quadrat de 3×3 píxels al voltant del píxel en qüestió). El percentatge de píxels de la capa activa afectats pel filtre es determina mitjançant l'opció Aleatorietat (%).

7.5.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollTria….

7.5.3. Opcions

Figura 17.148. Opcions del filtre Tria

Opcions del filtre Tria

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Aleatorietat (%)

Aquest lliscador representa el percentatge de píxels de la capa o la selecció activa que es trien. Com més alt sigui el valor, més píxels queden triats.

Repeteix

Aquest lliscador representa la quantitat de vegades que el filtre s'aplica. Un valor més alt genera més tria, i els valors dels píxels divergeixen més.

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de la tria. Si es fa servir la mateixa llavor en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Si es fa servir una altra llavor, es produeixen resultats diferents. Es pot entrar una llavor manualment o se'n pot generar una d'aleatòria prement el botó Nova llavor.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.