6.5. Escala de grisos

Podeu utilitzar l'ordre Escala de grisos per a convertir la vostra imatge a escala de grisos. El resultat és una imatge a escala de grisos amb un simple canal amb diferents degradats de gris, que van del negre al blanc.

El nombre disponible de degradats entre el negre i el blanc, dependrà de la precisió de la imatge:

A la precisió de l'enter:

La precisió de la coma flotant: el nombre disponible de graus tonals en una imatge d'escala de grisos depèn de la profunditat de bit especificada (8-bits, 16-bits, or 32-bits) i el tipus de la coma flotant que és requerit pel programa (pels detalls mireu Aritmètica coma flotant).

6.5.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeModeEscala de grisos.