14.11. Matriu Bayer

14.11.1. Visió general

Figura 17.349. Exemple del filtre Matriu Bayer

Exemple del filtre Matriu Bayer

El filtre«Matriu Bayer» aplicat a Escala X, Y = 20


Un nom excel·lent per a un filtre senzill. La matriu Bayer està relacionada amb el tramat ordenat, que és un algoritme de tramatge d'imatges utilitzat per a mostrar una imatge contínua en una pantalla amb menys color de profunditat. L’algoritme redueix el nombre de colors aplicant un mapa de llindar conegut com a matriu Bayer (Wikipedia). El filtre actual només utilitza la matriu Bayer per a crear un patró.

14.11.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponPatróMatriu Bayer…

14.11.3. Opcions

Figura 17.350. Opcions del filtre «Matriu Bayer»

Opcions del filtre «Matriu Bayer»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Subdivisions

The number of subdivisions used.

Escala X, Escala Y

Horitzontal, mida del patró vertical.

Rotació

Pattern rotation angle.

Reflexió

Reflect the pattern horizontally when enabled.

Amplitud

Pattern amplitude.

Desplaçament

Value offset.

Exponent

Value exponent using a logarithmic scale.

X Offset, Y Offset

Here you can change the X and Y offsets.