8.21. Millora del color (antic)

L'ordre Millora del color augmenta automàticament la gamma de saturació dels colors en la capa, sense alterar la lluminositat o el to. Es fa convertint els colors a l'espai HSV, mesurant la gamma dels valors de saturació de tota la imatge, estirant aquesta gamma el màxim possible i finalment tornant a convertir-los a RGB. És similar a Estira el contrast, excepte que funciona en l'espai de color HSV, així preserva el to. Funciona amb capes d'imatges RGB i imatges indexades. Si la imatge és a escala de grisos, l'entrada del menú estarà desactivada i en gris.

8.21.1. Activa l'ordre

  • You can access this command from the image menubar through ColorsAutoColor Enhance (legacy).

8.21.2. Exemple de «Millora del color (antic)»

Figura 16.184. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd i blau abans del tractament.


Figura 16.185. Ordre aplicada

Ordre aplicada

La capa activa i els seus histogrames vermell, verd i blau després de «Millora del color (antic)». El resultat no sempre serà el que espereu.