5.8. Diàleg punts de mostreig

Mentre que la Pipeta pot mostrar la informació del color d'un píxel, el diàleg Punts de mostreig pot mostrar les dades de quatre píxels de la capa activa o de la imatge al mateix temps. Una altra diferència important és que els valors d'aquests punts canvien en temps real mentre es treballa amb la imatge.

5.8.1. Activa el diàleg

El diàleg Punts de mostreig és un diàleg acoblable; consulteu Secció 2.3, “Diàlegs i acobladors” per a obtenir ajuda sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesPunts de mostreig.

  • des del menú de la pestanya de qualsevol diàleg acoblable fent clic al petit botó i seleccionant: Afegeix una pestanyaPunts de mostreig.

5.8.2. Utilitzeu punts de mostreig

Per a crear un punt de mostreig, feu Ctrl clic a sobre d'un dels regles de la imatge i arrossegueu el punter del ratolí. Apareixen dues guies perpendiculars, la intersecció indica el píxel mostra. Podeu veure les seves coordenades en la cantonada inferior esquerra i en la barra d'informació de la imatge. Deixeu anar el botó del ratolí.

La retícula s'obté fent Ctrl més clic i arrossegant des dels regles.

Per defecte, aquest punt de mostreig es representa amb una marca circular i un número d'ordre. Podeu cancel·lar aquestes marques desactivant l'opció Mostra els punts de mostreig en el menú Visualitza.

El diàleg Punts de mostreig s'obre automàticament quan es fa un punt de mostreig. Aquest no és el cas; caldrà obrir-ho manualment.

To move or delete a sample point:

  • Using the Eye Dropper tool, simply click-and-drag the sample point, up to a ruler to delete it.

  • Using a paint tool, Ctrl + click-and-drag the sample point, up to a ruler to delete it.

Per defecte, el mostreig es realitza en totes les capes. Si només voleu mostrejar en la capa activa, desmarqueu l'opció Mostra fusionada en el menú de la pestanya:

Figura 15.82. El menú Punt de mostreig

El menú Punt de mostreig

5.8.3. Descripció del diàleg Punts de mostreig

Figura 15.83. Diàleg dels punts de mostreig

Diàleg dels punts de mostreig

En aquesta finestra es mostren les dades de quatre punts de mostreig. Podeu crear-ne més, però no es mostraran. Per mostrar-los, heu d'eliminar punts visualitzats.

El color del píxel mostrejat es mostra en un mostrari.

En la llista desplegable, podeu triar entre:

Píxel

Aquesta opció mostra els valors Vermell, Verd, Blau i Alfa del píxel, entre 0 i 255.

RGB

Aquesta opció mostra els valors del Vermell, del Verd, del Blau i de l'Alfa del píxel, en percentatges. També mostra el valor hexadecimal del color del píxel.

HSV

Aquesta opció mostra el To en graus, així com la Saturació, el Valor i l'Alfa del píxel, en percentatges.

CMYK

Aquesta opció mostra els valors del Cian, de la Magenta, del Groc, del Negre i de l'Alfa del píxel, en percentatges.

Les dades se subministren per a cada canal en el model del color triat. L'alfa només hi és present si la imatge té un canal alfa.

Hexa només apareix en mode RGB. És el codi hexadecimal de la notació HTML.