9.6. Dilata

9.6.1. Panoràmica

Figura 17.187. Dilata

Dilata

Imatge original

Dilata

Aplicació del filtre «Dilata»


Aquest filtre amplia i reforça les àrees clares de la imatge. La seva acció és la inversa del filtre Dilatar.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the upper value (the brightest) of the 8 neighboring pixels (3x3 matrix). So, a bright pixel is added around bright areas. An isolated pixel on a brighter background will be deleted. A larger bright area will dilate by one pixel in all directions.

En les imatges complexes, com en l'exemple anterior, les àrees clares s'amplien i es reforcen, amb un efecte de pixelació irregular.

Sobre un fons sòlid, el filtre pot eliminar sorolls:

Figura 17.188. Exemple de «Dilata»

Exemple de «Dilata»


9.6.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresGenèricDilata.

9.6.3. Exemples

Figura 17.189. Dilatació de l'efecte neó

Dilatació de l'efecte neó