5.16. Gira i contrau

5.16.1. Visió general

Figura 17.97. Exemple pel filtre Gira i Contrau

Exemple pel filtre Gira i Contrau

Imatge original

Exemple pel filtre Gira i Contrau

S'ha aplicat el filtre


«Gira i contrau». Distorsiona la imatge de manera concèntrica.

«Remolí» (aplicant un Angle del remolí) distorsiona la imatge com el petit remolí que apareix quan es buida el bany.

«Contrau». Si té un gir nul, és com si s'apliqués a la imatge una suau superfície elàstica i n'estrenyés les vores. En canvi, si amb el lliscador es marca un valor negatiu, semblarà com si algú pressionés la imatge cap a vosaltres amb un objecte rodó des del darrere. Si es marca un valor positiu, semblarà com si algú succionés la superfície de la imatge des del darrere allunyant-se de vosaltres.

[Suggeriment] Suggeriment

L'efecte de contracció de vegades pot ser utilitzat per a compensar l'efecte de distorsió de la imatge produïda en els teleobjectius o les lents «Ull de peix».

Figura 17.98. Il·lustració

Il·lustració

Original

Il·lustració

Gira

Il·lustració

Contrau


5.16.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsGira i contrau...

5.16.3. Configuració dels paràmetres

Figura 17.99. Opcions del filtre «Gira i contrau»

Opcions del filtre «Gira i contrau»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Whirl

The clockwise or counter clockwise angle (-360 to +360). Controls how many degrees the affected part of the image is rotated.

Pinch

The pinch amount (-1 to +1) determines how strongly the affected part of the image is pinched.

Radi

L'amplada del remolí (0.0-2.0), determina la quantitat d'imatge que es veurà afectada per la distorsió. Si s'estableix un Radi de 2, es veurà afectada tota la imatge. Si s'estableix un Radi d'1, només la meitat se'n veurà afectada. Si el Radi es posa a 0, la imatge no s'afectarà.