5.14. Gira i contrau

5.14.1. Visió general

Figura 17.87. Exemple pel filtre Gira i Contrau

Exemple pel filtre Gira i Contrau

Imatge original

Exemple pel filtre Gira i Contrau

S'ha aplicat el filtre


Gira i contrau. Distorsiona la imatge de manera concèntrica.

Gira. Distorsiona la imatge recordant el petit remolí que apareix quan es buida la banyera.

Contrau. Si té un gir nul, és com si s'apliqués a la imatge una suau superfície elàstica i n'estrenyés les vores. En canvi, si amb el lliscador es marca un valor negatiu, semblarà com si algú pressionés la imatge cap a vosaltres amb un objecte rodó des del darrere. Si es marca un valor positiu, semblarà com si algú succionés la superfície de la imatge des del darrere allunyant-se de vosaltres.

[Suggeriment] Suggeriment

L'efecte de contracció de vegades pot ser utilitzat per compensar l'efecte de distorsió de la imatge produïda en els teleobjectius o les lents Ull de peix.

Figura 17.88. Il·lustració

Il·lustració

Original

Il·lustració

Gira

Il·lustració

Contrau


5.14.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsGira i contrau...

5.14.3. Configuració dels paràmetres

Figura 17.89. Opcions del filtre Gira i contrau

Opcions del filtre Gira i contrau

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Angle de gir

En sentit horari o antihorari (-360 a +360). Controla quants graus girarà la part afectada de la imatge.

Quantitat de contraccions

La profunditat del remolí (de -1 a +1) en determina la intensitat. Un valor negatiu fa un remolí que va cap a vosaltres.

Radi

L'amplada del remolí (0.0-2.0), determina la quantitat d'imatge que es veurà afectada per la distorsió. Si s'estableix un Radi de 2, es veurà afectada tota la imatge. Si s'estableix un Radi d'1, només la meitat se'n veurà afectada. Si el Radi es posa a 0, la imatge no s'afectarà.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.