10.4. Restableix tots els filtres

Generalment, cada vegada que executeu un connector interactiu, el diàleg es mostra amb totes les opcions inicialitzades amb els valors de l'última execució. Això pot ser un problema si establiu un valor erroni i no podeu recordar els originals. Una manera de recuperar-los és sortir de GIMP i iniciar de nou, però l'ordre Restableix tots els filtres és una solució lleugerament menys dràstica: reinicia els valors de tots els connectors als seus valors predefinits. Com que és un pas dràstic, se us demana que confirmeu que realment voleu fer-ho. Tingueu cura: aquesta ordre no es pot desfer.

10.4.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb FiltresRestableix tots els filtres.