5.3. Relleu

5.3.1. Visió general

Figura 17.56. Exemple d'aplicació del filtre Relleu

Exemple d'aplicació del filtre Relleu

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Relleu

Filtre «Relleu» aplicat


Aquest filtre estampa i repuja la capa o selecció activa, és a dir, produeix un efecte de relleu amb protuberàncies i clots. Les àrees clares s'alcen i les fosques s'enfonsen. Podeu regular la il·luminació.

5.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsRelleu....

5.3.3. Opcions

Figura 17.57. Opcions del filtre «Relleu»

Opcions del filtre «Relleu»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Tipus de relleu
Relleu

This changes the colors in your image to grayscale and the relief is more pronounced, looking like metal. Although the image looks grayscale, its color mode is not changed. In most cases this means it will stay RGB, but you can also use this filter on Indexed and Grayscale images.

Bumpmap (preserve original colors)

El relleu és suau i es preserven els colors.

Azimut

Es refereix a la il·luminació dels punts cardinals (0 - 360). Si el sud és a la part superior de la imatge, llavors, l'est (0°) és a l'esquerra. L'increment del valor va en sentit antihorari.

Elevació

Elevation is the height from the horizon (0°), in principle up to the zenith (90°), but here it means up to the opposite horizon (180°).

Profunditat

Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.