5.3. Relleu

5.3.1. Visió general

Figura 17.48. Exemple d'aplicació del filtre Relleu

Exemple d'aplicació del filtre Relleu

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Relleu

Filtre Relleu aplicat


Aquest filtre estampa i repuja la capa o selecció activa, és a dir, produeix un efecte de relleu amb protuberàncies i clots. Les àrees clares s'alcen i les fosques s'enfonsen. Podeu regular la il·luminació.

Només es pot utilitzat amb imatges RGB. Si la vostra imatge està en escala de grisos, l'entrada del menú no estarà disponible i apareixerà en gris clar.

5.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsRelleu....

5.3.3. Opcions

Figura 17.49. Opcions del filtre Relleu

Opcions del filtre Relleu

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Funció
Mapa de relleu

El relleu és suau i es preserven els colors.

Relleu

Converteix la vostra imatge a escala de grisos i el relleu està més marcat, amb aspecte metàl·lic.

Emboss Type
Relleu

Default: it turns your image to grayscale and relief is more marked, looking like metal. Although the image looks grayscale, it remains a RGB image.

Mapa de relleu

El relleu és suau i es preserven els colors.

Azimut

Es refereix a la il·luminació dels punts cardinals (0 - 360). Si el sud és a la part superior de la imatge, llavors, l’est (0°) és a l'esquerra. L'increment del valor va en sentit antihorari.

Elevació

És l'altura des de l'horitzó (0°), en principi fins al zenit (90°), però aquí fins a l'horitzó oposat (180°).

Profunditat

Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.