Capítol 17. Filtres

Sumari

1. Introducció
2. Característiques comunes
3. Filtres Difumina
3.1. Introducció
3.2. Difuminat gaussià
3.3. Median Blur
3.4. Pixela
3.5. Difuminat gaussià selectiu
3.6. Difuminat en moviment circular
3.7. Difuminat en moviment lineal
3.8. Difuminat en moviment d'ampliació/reducció
3.9. Difuminat enrajolat
4. Filtres Millora
4.1. Introducció
4.2. Suavitza les vores
4.3. Desentrellaça
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Elimina els ulls vermells
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Elimina els pics
4.10. Treu les bandes
4.11. Filtre NL
4.12. Wavelet Decompose
5. Filtres Distorsions
5.1. Introducció
5.2. Aplica la lent
5.3. Relleu
5.4. Gravat
5.5. Distorsió de les lents
5.6. Mosaic
5.7. Polar Coordinates
5.8. Ondula
5.9. Decalatge
5.10. Spherize
5.11. Propagació del valor
5.12. Vídeo
5.13. Ones circumcèntriques
5.14. Gira i contrau
5.15. Vent
5.16. Corba
5.17. Emboss (legacy)
5.18. Foto de diari
5.19. Rínxol de pàgina
6. Filtres Llums i ombres
6.1. Introducció
6.2. Supernova
6.3. Llum enlluernador
6.4. Llum enlluernador GFlare
6.5. Efectes de llum
6.6. Espurnes
6.7. Ombra caiguda
6.8. Long Shadow
6.9. Vignette
6.10. Ombra caiguda
6.11. Perspectiva
6.12. Efecte Xach
7. Filtres Soroll
7.1. Introducció
7.2. CIE lch Noise
7.3. Soroll HSV
7.4. Llença
7.5. Tria
7.6. Soroll RGB
7.7. Barreja
7.8. Escampa
8. Filtres Detecció de vores
8.1. Introducció
8.2. Diferència gaussiana
8.3. Vora
8.4. Laplace
8.5. Neó
8.6. Sobel
9. Filtres Genèric
9.1. Introducció
9.2. Matriu de convolució
9.3. Distance Map
9.4. GEGL graph
9.5. Dilata
9.6. Erosiona
10. Filtres Combina
10.1. Introducció
10.2. Fusió per profunditat
10.3. Filmina
11. Filtres Artístic
11.1. Introducció
11.2. Aplica l'efecte tapís
11.3. Còmic
11.4. Cubisme
11.5. Glass Tile
11.6. Pintura a l'oli
11.7. Fotocòpia
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Lluentor suau
11.10. Waterpixels
11.11. Cartoon (legacy)
11.12. Tela
11.13. El GIMPressionista
11.14. Oilify (legacy)
11.15. Depredador
11.16. Softglow (legacy)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Teixit de cistella
12. Filtres Decora
12.1. Introducció
12.2. Afegeix un bisell
12.3. Afegeix una vora
12.4. Taques de cafè
12.5. Fog
12.6. Vora difusa
12.7. Foto antiga
12.8. Cantonades arrodonides
12.9. Lliscador
12.10. Matriu de gravat
12.11. Matriu de crom
13. Filtres Mapa
13.1. Introducció
13.2. Mapa de relleu
13.3. Desplaça
13.4. Composició fractal
13.5. Il·lusió òptica
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Retalls de paper
13.10. Enrajolar sense vores
13.11. Fractal Trace (legacy)
13.12. Projecta sobre un objecte
13.13. Rajola
14. Filtres Compon
14.1. Introducció
14.2. Flama
14.3. Explorador de fractals
14.4. Fractal IFS
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plasma
14.8. Simplex Noise
14.9. Soroll sòlid
14.10. Núvols de diferència
14.11. Escaquer
14.12. Patrons de difracció
14.13. Quadrícula
14.14. Laberint
14.15. Sinus
14.16. Checkerboard (legacy)
14.17. Explorador CML
14.18. Grid (legacy)
14.19. Puzle
14.20. Qbist
14.21. Circuit
14.22. Figures geomètriques (Gfig)
14.23. Lava
14.24. Línia Supernova
14.25. Dissenyador d'esferes
14.26. Espirògraf
15. Filtres Web
15.1. Introducció
15.2. Mapa d’imatge
15.3. Semi-aplanar
15.4. Divideix
16. Filtres Animació
16.1. Introducció
16.2. Degradat
16.3. Crema
16.4. Ondulació
16.5. Món que roda
16.6. Ones
16.7. Optimitza
16.8. Reproducció

1. Introducció

Un filtre és un tipus especial d'eina dissenyada per agafar com a entrada una capa o imatge i aplicar-li un algoritme matemàtic per retornar-la en un format modificat. El GIMP utilitza filtres per aconseguir una gran varietat d'efectes, els quals es comenten aquí.