Part II. Com convertir-se en un mag del GIMP

Sumari

5. Obtenció d'imatges del GIMP
1. Tipus d'imatges
2. Crear fitxers nous
3. Obrir fitxers
3.1. Obre el fitxer
3.2. Obre una ubicació
3.3. Obre un fitxer recent
3.4. Usar programes externs
3.5. Gestor de fitxers
3.6. Arrossega i deixa anar
3.7. Copia i enganxa
3.8. Navegador d'imatges
6. Obtenció d'imatges externes al GIMP
1. Fitxers
1.1. Desa / Exporta imatges
1.2. Formats de fitxer
2. Preparació de les imatges per a la web
2.1. Imatges amb una proporció de mida/qualitat òptima
2.2. Reduint encara més la mida del fitxer
2.3. Desant imatges amb transparència
7. Dibuix amb el GIMP
1. Selecció
1.1. Difuminació
1.2. Fer una selecció parcialment transparent
2. Creació i ús de les seleccions
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions
3. La màscara ràpida
3.1. Visió general
3.2. Propietats
4. Ús de la màscara ràpida
5. Camins
5.1. Creació d'un camí
5.2. Propietats dels camins
5.3. Camins i seleccions
5.4. Transformació dels camins
5.5. Traça un camí
5.6. Camins i text
5.7. Camins i fitxers SVG
6. Pinzells
7. Afegeix pinzells nous
8. El quadre de diàleg GIH
9. Varia la mida del pinzell
9.1. Com variar la mida d'un pinzell
9.2. Creació ràpida d'un pinzell
10. Degradats
11. Patrons
12. Paletes
12.1. Mapa de colors
13. Valors predefinits
14. Dibuixa objectes senzills
14.1. Dibuixa una línia recta
14.2. Creació d'una forma bàsica
8. Combinació d'imatges
1. Introducció a les capes
1.1. Propietats de la capa
2. Modes de la capa
2.1. Modes de les capes normals
2.2. Modes de capes normals
2.3. Modes de les capes d'enfosquiment
2.4. Modes de capes de contrast
2.5. Modes de les capes d'inversió
2.6. Modes de capa dels Components HSV
2.7. Modes de capa dels Components LCh
3. Legacy Layer Modes
4. Crea capes noves
5. Grups de capes
9. Gestió del text
1. Gestió de text
1.1. Àrea del text
1.2. Gestió de la capa de text
1.3. La caixa d'eines del text
1.4. Menú contextual del text
2. Text
2.1. Embellir un text
2.2. Afegeix les lletres tipogràfiques
2.3. Problemes amb les lletres tipogràfiques
10. Millora de fotografies
1. Treballa amb fotografies de càmeres digitals
1.1. Introducció
1.2. Millora la composició
1.3. Millora els colors
1.4. Ajusta la nitidesa
1.5. Elimina objectes no desitjats d'una imatge
1.6. Desa els resultats
11. Gestió del color amb el GIMP
1. Gestió del color en el GIMP
1.1. Problemes amb el flux de treball sense gestió del color
1.2. Introducció al flux de treball amb gestió del color
12. Enriquiment del vostre GIMP
1. Diàleg de preferències
1.1. Introducció
1.2. Recursos del sistema
1.3. Debugging
1.4. Gestió del color
1.5. Importació i exportació d’imatges
1.6. Experimental Playground
1.7. Opcions de l'eina
1.8. Preferències d'imatge predeterminades
1.9. Quadrícula d'imatge predeterminada
1.10. Interfície
1.11. Tema
1.12. Icona del tema
1.13. Caixa d'eines
1.14. Valors per defecte del diàleg
1.15. Sistema d'ajuda
1.16. Visualització
1.17. Gestió de finestres
1.18. Finestres d'imatge
1.19. Aparença de la finestra d'imatge
1.20. Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
1.21. Comportament de la captura de la finestra de la imatge
1.22. Dispositius d'entrada
1.23. Controladors d'entrada
1.24. Carpetes
1.25. Carpetes de dades
2. Quadrícules i guies
2.1. La quadrícula de la imatge
2.2. Guies
3. Crea una quadrícula
4. Com ajustar la memòria cau de la imatge
5. Creating Shortcuts to Menu Commands
6. Personalitza la pantalla de presentació
13. Programació de scripts
1. Connectors
1.1. Introducció
1.2. Com s'usen els connectors
1.3. Instal·lació de nous connectors
1.4. Escriure connectors
2. Ús de scripts Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Instal·lació de Script-Fus
2.3. Què fer i què no fer
2.4. Diferents tipus de Script-Fus
3. Programa d'aprenentatge de l'Script-Fu
3.1. Coneixent l'Scheme
3.2. Variables i funcions
3.3. Llistes, llistes i més llistes
3.4. El vostre primer codi de Script-Fu
3.5. Dona una mica de substància al nostre script
3.6. Estendre l'script «Text Box»
3.7. El vostre script i la vostra feina