8.5. To-Saturació

L'ordre To-Saturació s'utilitza per a ajustar els nivells de to, saturació i brillantor en una franja de pesos del color (temperatura del color) per a l'àrea o la capa activa seleccionada.

[Nota] Nota

This command does not work on Grayscale images. If the image is Grayscale, the menu entry is disabled.

8.5.1. Activa l'ordre

Hi podeu accedir a través de ColorsTo-Saturació…

8.5.2. Opcions

Figura 16.152. Opcions de To-Saturació

Opcions de To-Saturació

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Seleccioneu el color primari per a ajustar-lo

You can choose to adjust any of six colors: the three primary colors (Red, Green and Blue) and the three complementary colors (Cyan, Magenta and Yellow). They are arranged according to the color circle. When hue increases, hue goes counter-clockwise. When it decreases, it goes clockwise. If you click the Master button, changes you make affect all colors. GIMP default is to set Red as 0. Note that these colors refer to color ranges and not to color channels.

Els canvis de to es mostren a les mostres de color, i el resultat és visible a la imatge si l'opció Previsualització està habilitada.

Superposició

Aquest lliscador permet definir quantes franges de colors se sobreposaran. Aquest efecte és molt subtil i només funciona en colors molt propers:

Figura 16.153. Exemple per a l'opció Superposició

Exemple per a l'opció Superposició

Imatge original. D'esquerra a dreta: un groc vermellós (255;240;0); un groc pur (255;255;0); un groc verdós (240;255;0).

Exemple per a l'opció Superposició

Superposició = 0. To = 15. Els colors esdevenen (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Exemple per a l'opció Superposició

Superposició = 100. To = 15. Els colors esdevenen (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). A causa de la superposició, el verdós és menys verd i el vermellós menys vermell.


Ajusteu el color seleccionat
  • To: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un to al cercle cromàtic (-180, 180).

  • Lluminositat: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un valor (lluminositat): -100, 100.

    [Nota] Nota

    Aquí, els canvis de lluminositat es refereixen a una gamma de colors, mentre que amb les eines Corbes i Nivells es refereixen a un to de color, que funciona en els canals de color. Si canvieu la lluminositat del color groc amb el to-saturació, es canviaran tots els píxels grocs, mentre que amb les eines Corbes o Nivells només es canviarà la lluminositat dels píxels foscos, brillants o mitjans.

  • Saturació: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar una saturació: -100, 100.ó.

The Reset Color button resets the changes you made to the hue, lightness and saturation of the selected color.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».