5.3. To-Saturació

L'eina To-Saturació s'utilitza per ajustar els nivells de to, saturació i lluminositat en una gamma de color o a la capa activa.

5.3.1. Activació de l'eina

Podeu arribar a l'eina To-Saturació de dues maneres:

  • En el menú de la imatge a: EinesEines del colorTo-Saturació… o ColorsTo-Saturació

  • Si feu clic a la icona eina: a la caixa d'eines, cal que hi hagi instal·lades les eines del color a la caixa d'eines. Consulteu Secció 1.11, “Caixa d'eines”.

5.3.2. Opcions

Figura 14.173. Opcions de l'eina To-saturació

Opcions de l'eina To-saturació

Preconfiguracions

Podeu desar els paràmetres del color de la imatge fent clic a Afegiu els paràmetres a preferitsBotó

El botó obre un menú:

Figura 14.174. Menú de les preconfiguracions

Menú de les preconfiguracions

que permet Importar els paràmetres des del fitxer o Exportar-los al fitxer i dóna accés al diàleg de paràmetres desats de la gestió:

Figura 14.175. Gestiona la configuració desada

Gestiona la configuració desada

Seleccioneu el color primari que voleu ajustar

Els tres colors primaris (vermell, verd i blau) es poden triar entre sis i el color que es desitja modificar entre els tres colors complementaris (cian, magenta i groc). Estan ordenats segons el cercle cromàtic. Quan el to augmenta va en sentit antihorari, quan disminueix va en sentit horari. Si feu clic al botó Mestre, els canvis es faran a tots els colors. En el GIMP estàndard el vermell és 0. Tingueu en compte que aquests colors es refereixen a gammes i no als canals del color.

Els canvis de to apareixen a les mostres del color i el resultat és visible en la imatge si l'opció de la previsualització està marcada.

Superposa

Aquest lliscador permet ajustar la quantitat de superposició entre les gammes de colors. Aquest efecte és molt subtil i funciona només en colors molt similars:

Figura 14.176. Exemple de l'opció superposició

Exemple de l'opció superposició

Imatge original. D'esquerra a dreta: un groc vermellós (255; 240, 0); un groc pur (255, 255, 0); un groc verdós (240; 255, 0).

Exemple de l'opció superposició

Superposició = 0. To = 15. Els colors esdevenen (186, 255, 1), (168, 255, 1), (156, 255, 1).

Exemple de l'opció superposició

Superposició = 100. To = 15. Els colors esdevenen (192, 255, 1), (168, 255, 1), (162, 255, 1). A causa de la superposició, el verdós és menys verd i el vermellós és menys vermell.


Ajusteu el color seleccionat
  • To: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un to en el cercle cromàtic (-180, 180).

  • Lluminositat: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un valor (lluminositat): -100, 100.

    [Nota] Nota

    Els canvis de lluminositat afecten la gamma de colors, a continuació afecta la gamma de tons amb les eines de corbes i nivells, que funcionen en els canals del color. Si canvieu la lluminositat del color groc amb el To-Saturació, tots els píxels grocs canviaran. Mentre que la lluminositat dels píxels foscos, clars o mitjos només es podran canviar amb les eines de corbes o nivells.

  • Saturació: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar una saturació: -100, 100.

El botó Color d'inici elimina els canvis del to, lluminositat i saturació del color seleccionat.

Previsualitza

El botó previsualització fa tots els canvis de manera dinàmica, així els canvis es poden veure tot seguit.