4.10. Realça la vora

L'ordre Realça la vora redueix la quantitat de difuminació o desenfocament en la vora d'una selecció. Inverteix l'efecte de l'ordre Difumina la vora. La nova vora de la selecció segueix la línia de punts de la vora de la selecció antiga. També s'elimina l'antialiàsing.

[Nota] Nota

Please do not confuse this command with the Sharpen (Unsharp Mask) filter.

4.10.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb SeleccionaRealça la vora.